Digisam på nätet vecka 5

För att inte allt vi skriver ska försvinna i webbflödet, och för de som inte har FB och inte läser på Twitter, så kommer vi att göra veckovisa uppsamlingsbloggposter. Här är veckan som gått 28 januari – 3 februari:

 Möten, konferenser, etc.

2 februari:
Tack till Umeå universitetsbibliotek och Västerbottens läns ABM-institutioner för en bra konferens i veckan som gick!

Staffan Sandberg demonstrerar bokskannern, en sympatisk robot.

31 januari:

Digisam är på Umeå universitet idag och deltar i konferensen ”Syns vi så finns vi”. Rolf berättar om digitaliseringsstrategi och regionerna.

Kommentarerna efter Rolfs föredrag handlade om hur så stora insatser finansieras -att många inte ska behöva göra samma sak på olika håll-, önskemål om en centraliserad växlingslåda för metadata, hur man kan delta i Digisams arbetsgrupper, hur vet man vilka auktoriteter som är ”rätt”, och hur Digisam ser på K-samsök. Det var också mycket diskussioner om standarder och upphovsrätt.

  • 27 milj har Umeå universtetsbibl i årl budget för att förse sina användare med böcker, e-resurser mm för studier och högklassig forskning.
  • …därför måste vi fokusera på att användandet ökar säger Sandra Jonsson.
  • Ni (minnesinst) sitter på material som skulle få folk att fullständigt glömma sitt ointresse.
  • Glöm inte att ni har ett ansvar för att användarna lär sig att använda era tjänster säger Ann Wklund.
  • Peder Andrén berättar om vägen från NAD till det europeiska arkivportalen APE.
  • Kommer den Europeiska Arkivportalen att vara en långsiktigt hållbar resurs – ja, säger Peder Andrén.
  • Rolf var på vindsvandring på Nationalmus med efterföljande dragning för/diskussion med centralmuseicheferna om samverkansomr med Digisam
  • Johanna var på möte om digitaliseringsfrågor på DN.

30 januari

Har varit på Ku-dep på fm för att diskutera svenska insatser under ordf-skapsåret i Nordisk ministerråd. T ex #nordlod ! /Johanna

Anki Berg på Västerbottens museum berättar medryckande om hur museet använder sociala medier som en grundläggande plattform för kommunikation med användarna. /rolf


29 januari

Kommer just från intressant möte om museistatistik med Rickard Bengtsberg på Kulturanalys. / Johanna

Tack till Torsten Nilsson och Daniel Lind på Västerbottens museum för ett bra möte om samlingssystemet SOFIES utveckling mot version 8 och vilka samband som finns med Digisams uppdrag! /rolf

 

Länkar

Den europeiska arkivportalen #ArchivesPortalEurope är nu släppt i vers 1.1 – innehåller 45 milj digitala objekt http://www.archivesportaleurope.net/ #arkiv  

 

Om ett samlat norskt API över kulturarvsresurser för app/webbutveckling. Ska bli intressant att se vad det kan leda till! http://kulturognaturreise.wordpress.com/2013/01/26/
norvegiana-api-digitaltmuseum-apps4norge-og-apne-data

 

Historiska data + Visualisering = Jättefint! / Johanna http://www.handsomeatlas.com/

 

  The Museums & Mobile Online Conference VI äger rum på webben tisdagen den 19 mars 2013 och består av nio case studies och en key note-föreläsning. Registrera dig idag! / Johanna http://www.museums-mobile.org/program-details-mm6/

 

Digisam, CC Sverige och .se bjuder in till samtal om svåra frågor rörande upphovsrätt och CC-licenser. Välkommen! / Johanna http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/att-ateranvanda-och-skapa-nytt-ett-halvdagsseminarium-den-27-feb

 

  En liten påminnelse: På holländska Open Beelden (Öppna bilder)finns 15 petabyte CC-licensierad film/video på en helt öppen plattform (där både format, kod och mjukvara byggts på öppen standard). Heja Holland! / Johanna http://www.openbeelden.nl/

 

Louisiana i Humlebaek den 1 mars? / Johanna http://www.fabel.se/trulydigital

 

”Game rockart” – ett digitalt spel om hällristningar i Nämforsen. http://rockart.humlab.umu.se/game/

 

”It’s easy to use and highly addictive” – British Library behöver din hjälp med världens finaste historiska kartsamling. Give them a hand! / Johanna http://www.culture24.org.uk/history%20&%20heritage/art417833

 

Ljud på webben – Både interaktivt och coolt! / Johanna http://www.oljudsthlm.se/home

 

  OKFN har lagt upp en ny resurs som listar GLAM/ABM-resurser som finns fritt & öppet tillgängliga på webben utan restriktioner. Det är bra eftersom det gör det lättare för många att hitta användbart material. Komplettera gärna med mer innehåll! / Johanna http://openglam.org/2013/01/28/new-section-on-openglam-open-collections/

 

  Spana rapporterar om en stark trend. / Johanna http://www.riksutstallningar.se/content/spana/%C3%B6rat-mot-%E2%80%9D-internet-things%E2%80%9D

 

Classical Music Hack Day pågår just nu i Wien där utvecklare och musiker tillsammans kommer att ta fram nya applikationer för klassisk musik. /Sanja http://www.classicalmusichackday.org/

 

OCLC blogg: Linking Library Data to Wikipedia. /Sanja http://www.oclc.org/research/news/2013/01-31.html

 

IFLA, ICA, CCAAA, ICOM, ICOMOS och ICSTI har tillsammans antagit CDNL rekommendationer för ”Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives” som fokuserar på utvecklingen av globalt distribuerade digitala samlingar. /Sanja http://www.ifla.org/news/statement-of-principles-on-global-cross-sectoral-digitisation-initiatives

 

Using semantic web technologies in the DCA (Digitasing Contemporary Art) project. /Sanja http://www.dca-project.eu/news_activities/detail/using_semantic_web_technologies_in_the_dca_project

 

Alla samarbetsprojekt med svensk koordinator eller svenska medverkande som har fått stöd inom EU:s kulturprogram sedan 2007 finns nu samlade på Kulturrådets webbsida. /Sanja http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Projektbank-pa-webben/

 

EDUCA – Berlin i december? / Johanna http://www.online-educa.com/