Digisam fortsätter även under 2016!

b2ap3_thumbnail_god-jul.jpg

b2ap3_thumbnail_god-jul.jpg

Foto: Söderhamn,1940-1950-talet av en okänd fotograf, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

Beslutet om Digisams fortsatta uppdrag under 2016 framgår av Riksarkivets regleringsbrev från regeringen, daterat den 10 december. I regleringsbrevet står följande:

”Samordningssekretariatet Digisam

Riksarkivet ska under 2016 driva samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet – Digisam. Verksamheten ska följa de villkor som framgår av regeringsbeslut den 10 februari 2011…”

Vi ser med detta glädjande besked fram mot ett fortsatt gott samarbete med er alla även under 2016 och tackar er varmt för det år som har gått.

Med önskan om en riktigt God jul och Gott nytt år!

/Rolf Källman

Kommentar (1)