Digisam får ny verksamhetsledare

Digisams verksamhetsledare Carl-Magnus Fahlcrantz går vidare mot nya utmaningar. Tillförordnad verksamhetsledare blir Johan Nordinge, idag digitaliseringssamordnare vid Riksantikvarieämbetet.

”Det har varit en väldigt spännande tid att leda arbetet med att återuppta samverkan inom Digisam efter flytten till Riksantikvarieämbetet och jag är väldigt positiv till hur Digisams medverkande organisationer har utvecklat sin samverkan under de år jag varit på plats”, säger Carl-Magnus Fahlcrantz, som tillträdde den tjänst han nu lämnar 2018.

Vad innebär det här för Digisam?

Vad kommer bytet av verksamhetsledare att innebära för samverkansplattformen? Carl-Magnus hoppas, och tror, att det inte ska bli sådan stor skillnad:

”Digisam är de medverkande och idag har vi en bred och väl fungerande samverkan. Under 2021 kommer det komma flera leveranser, som medarbetare hos flertalet av våra medverkande organisationer gemensamt arbetat fram, att lanseras. Det är med tillförsikt som jag ser Digisams sekretariat och de medverkande organisationerna arbeta vidare med att utveckla Digisam.”

Johan Nordinge tar tillfälligtvis vid

Tillförordnad verksamhetsledare blir Johan Nordinge. Johan är, förutom digitaliseringssamordnare på Riksantikvarieämbetet, aktiv inom Digisam på flera sätt – bland annat är han representant i såväl Digisams beredningsgrupp som samverkansgruppen digitalisering och digitalt bevarande, samt deltar i arbetet inom arbetsgruppen för begrepp.

”Det ska bli väldigt roligt att under en period få möjlighet att hjälpa till att utveckla samverkan inom Digisam. Under de år jag varit aktiv inom Digisam har mycket arbete lagts ner på att ta fram gemensamma leveranser, nu är dessa redo att lanseras och jag ser mycket fram mot det arbetet. Sedan är vi inne i en spännande tid, digitaliseringen av kulturarvet är en viktig fråga vilket vi nyligen kunde se genom den debattartikel som Digisams styrgrupp skrev och som publicerades i Dagens nyheter i början av året”, säger Johan Nordinge.

Carl-Magnus jobbar sin sista dag den 12 februari. Johan kommer vara tillförordnad verksamhetsledare fram till en ny ordinarie verksamhetsledare är på plats.

Text: Mikael Weikvist