Digisam deltar på Museernas vårmöte

På Museernas vårmötes andra dag, den 28 april, deltar Digisam med en ”smyglansering” av tre vägledningar som tagits fram av medarbetare från Digisams medverkande institutioner. Moa Ranung, samordnare och samverkansledare på Digisams sekretariat, har lett arbetet.

Moa, många är nog nyfikna på de här tre vägledningarna. Kan du kort berätta vad de handlar om?

Med glädje! Den första är en termlista som definierar digitaliseringsbegrepp och hjälper dig att navigera i den begreppsdjungel som finns på området. Den andra är en vägledning till ett sammanlänkat kulturarv som förklarar hur vi kulturarvsaktörer kan koppla ihop våra datamängder så att de kan komma till ännu bättre användning i samhället. Den tredje är en vägledning till digitalt bevarande som förklarar hur vi kan se till att det digitala kulturarvet tas med in i framtiden.

Vem skulle du säga är målgruppen för vägledningarna?

Alla vägledningar är skrivna med i första hand Digisams medverkande institutioner i åtanke, men också andra kulturarvsaktörer som arbetar med att digitalisera vårt gemensamma kulturarv.

Vägledningarna har tagits fram i samverkan, kan du säga något om själva arbetet?

Vägledningarna har tagits fram av arbetsgrupper där representanter från både arkiv-, bibliotek- och museisektorn ingår. Under arbetets gång har vi behövt kliva ur våra stuprör och alla sektorers perspektiv har lyfts upp. Det gör att vägledningarna kommer att kunna användas på bred front, oavsett organisationstillhörighet, och bidra till att vi kan kraftsamla oss i digitaliseringsarbetet.

Och som jag förstår det så är det här en ”smyglansering” – vad innebär det?

Museernas vårmöte är ett av branschens viktigaste möten och har i år tema samverkan. Det känns givet att ta tillfället i akt att berätta om Digisams vägledningar som jag tror kommer att vara till stor hjälp för alla museer som vill ta nästa kliv i sitt digitaliseringsarbete. Den stora lanseringen sker dock den 31 maj i Digisams regi, så det finns en till chans för den som missar vårmötet och vill veta mer!

Tack Moa!

Programpunkten går av stapeln onsdag den 28 april klockan 10:30-12:00 (gult spår). Måndag den 31 maj 13:00-14:30 är det dags för den stora lanseringen – passa på att säkerställa ditt deltagande redan nu genom att mejla digisam@raa.se. Lanseringen är kostnadsfri och öppen för dig som jobbar med kulturarv och digitalisering, eller dig som är nyfiken på Digisams arbete. Varmt välkommen!

Här hittar du mer information om de olika programpunkterna som går av stapeln den 28 april på Museernas vårmöte.

Text: Mikael Weikvist
Foto: Thomas Hagaeus (CC BY)