Digisam berättar om det nya upphovsrättsdirektivet på Digikult

Sofia Kullman kommer att berätta om det hon hittills vet om upphovsrättsdirektivet. Foto: Thomas Hagaeus (CC BY).

På Digikults sista dag håller Digisams jurist Sofia Kullman och Emma Grimlund, verksjurist på Riksantikvarieämbetet, en workshop kring EU:s nya upphovsrättsdirektiv.

Sofia – kan du kort berätta vad workshoppen kommer att handla om?
Den kommer främst att handla om det nya upphovsrättsdirektivet, det så kallade DSM-direktivet, och vad vi vet om det och om införandet. Vi kommer säkert att få bättre koll när vi har läst den departementspromemoria som är under framtagande just nu, men det finns ändå saker vi kan prata om redan nu.

Deltagare har möjlighet att ställa frågor inför programpunkten – är det något särskilt de bör tänka på när de formulerar sina frågor?
Ja, som vanligt så kan vi inte ge rådgivning i enskilda fall. Och det skulle ju också bli en lite tråkig workshop om man bara gick in på en institutions mycket speciella fall. Så håll frågorna generella!

Många har ju frågor kring Schrems II, vem ska man vända sig till med dem?
Vi kan inte svara på frågor alls kring Schrems II eftersom det finns en myndighet som har utpekat ansvar för det området. Man får alltså vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten istället, på adressen www.imy.se.

Tack Sofia!

Vill du ställa en fråga till Sofia? Då ska du mejla din fråga till sofia.kullman@raa.se senast den 8 april.

Text: Mikael Weikvist