Den 25 juni tillträder Digisams nya verksamhetsledare

Nu ska Digisam äntligen få en ordinarie verksamhetsledare. Det var många kompetenta sökande och det har varit ett roligt urvalsarbete.  Vi har fastnat för Carl-Magnus Fahlcrantz. Carl-Magnus kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Skolverket. Han har tidigare arbetat på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och på Swedish Standards Institute, SIS. Carl-Magnus är disputerad ingenjör som också läst psykologi. Han har erfarenhet av både intressentdriven verksamhet och statlig myndighet.

Digisams verksamhetsledare leder Digisams sekretariat på Riksantikvarieämbetet som håller ihop verksamheten. Verksamhetsledaren är föredragande i Digisams styrgrupp. I styrgruppen sitter Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet, Lars Ilshammar, Biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur samt Magnus Hagberg, Överintendent, Statens försvarshistoriska museer.

Digisam är en plattform där statliga aktörer tillsammans skapar gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. Det innebär att verksamhetsledaren måste kunna sätta sig in i de olika aktörernas verksamhet och förutsättningar. Det krävs också att man förstår hur Digisam genom kraftsamling och effektivisering kan skapa värde för aktörerna och genom dem för medborgarna. Jag är övertygad om att Carl-Magnus med sin analytiska förmåga och erfarenhet från intressentdriven verksamhet och statliga myndigheter är ypperlig som verksamhetsledare för Digisam.

Carl-Magnus börjar sin introduktion i slutet av juni och kommer att vara på plats på heltid efter semestrarna. Välkommen!

 

Torsten Hökby, tf chef Digisam / Stabschef Riksantikvarieämbetet