Delta i ENUMERATE Core Survey 3 – För viktig statistik från kulturarvsinstitutioner i hela Europa och möjlighet att jämföra resultat

b2ap3_thumbnail_enumerate_logo_20150227-133618_1.jpg

b2ap3_thumbnail_enumerate_logo_20150227-133618_1.jpg

Projektet ENUMERATE är idag en del av Europeana, och har som mål att ta fram en långsiktigt hållbar plattform för statistik om digitalisering. Enkäten Core Survey 3 är en uppföljare till enkäterna Core Survey 1 och 2 som skickades ut 2012 respektive 2013 till kulturarvsinstitutioner i hela Europa. Digisam är även i år nationell koordinator för enkäten.

Förra året deltog 125 institutioner från Sverige, vilket gör att Sverige var ett av fyra länder med högst svarsfrekvens – Ett stort tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Resultaten gör det bland annat enklare att visa på behovet av framtida investeringar i vår sektor.

Vi vill nu uppmuntra din myndighet/institution att besvara årets enkät. Detta oavsett om ni besvarat en eller flera tidigare enkäter. Enkäten är öppen för alla kulturarvsinstitutioner och riktar sig både till de som idag har digitaliseringsverksamhet och de som inte har det.

Genom att besvara enkäten får ni möjlighet att se var er institution står jämfört med andra kulturarvsinstitutioner nationellt och internationellt (här kan du se exempel på detta), och få en överblick över era egna insatser på området digitalt kulturarv. Enkäten gör det också möjligt att jämföra resultat över tid.

Vi hoppas att ni vill vara med, som en del av det långsiktiga arbetet med att digitalisera kulturarvet.

Sista datum att fylla i enkäten har förlängts till den 20 april på denna länk (enkäten kan fyllas i av valfri person inom organisationen – observera att inbjudan redan kan ha gått ut till chefen på din institution): ENUMERATE Core Survey 3.

All data samlas in anonymt och den insamlade informationen kommer inte att kunna spåras till er institution.

Läs gärna mer om ENUMERATE projektet eller ta del av vår tidigare bloggpost om resultaten från förra enkäten.

Vid frågor är du välkommen att kontakta moa.ranung@riksarkivet.se.