Dags för förhandlingar om kostnaden för avtal om bildanvändning

b2ap3_thumbnail_3282998302_b3b7de2413_z.jpg

b2ap3_thumbnail_3282998302_b3b7de2413_z.jpg

Handlar om pengar. Foto: Henrik Ström CC-BY-SA

Under hösten och vintern kommer förhandlingar om bland annat kostnaden för avtalen om bildanvändning på kulturarvsinstitutionerna att påbörjas. Förhandlingsarbetet tar vid efter det att de avtalslicensbaserade grundvillkoren för storskalig bildanvändning fastställts av Digisams styrgrupp i mitten av september. De framtagna grundvillkoren ligger till grund för de enskilda avtal som kommer att kunna tecknas mellan varje kulturarvsinstitution och upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren finner du här.

Förhandlingarna kommer att föras mellan Bildupphovsrätt i Sverige och den förhandlingsdelegation som Digisams styrgrupp har utsett och som leds av Jan Olov Westerberg, chef för Naturhistoriska riksmuseet. Övriga representanter i Digisams förhandlingsdelegation är:

Elisabeth Bill, Svenska Filminstitutet
Peter Krantz, Kungliga biblioteket
Pia Nyström, Statens musikverk
Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet
Erik Åström, Statens Kulturråd

Sekreterare för förhandlingsdelegationen är Catharina Ekdahl, Digisam.

En viktig källa för förhandlingarna är det pilotprojekt som har påbörjats och som är tänkt att testa de framtagna grundvillkoren för bildanvändning i praktiken. Genom pilotprojektet hoppas parterna bland annat få reda på vilken typ av bildanvändning som kommer att omfattas av avtalet, hur pass mycket tid som krävs för att administrera avtalet och om det finns en gemensam grund för kostnadsberäkning. Pilotinstitutioner är Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Pilotprojektet beräknas pågå till i början av år 2015.

Läs mer om Digisams juridiska arbete här.

Catharina Ekdahl