Checklista för deltagande i EU-projekt klar

b2ap3_thumbnail_640px-Europa_map_1930_svatlas.jpg

b2ap3_thumbnail_640px-Europa_map_1930_svatlas.jpg

Europa-karta. Ur ’Svensk Världsatlas’ 1930. CC-0.

Vi har tidigare publicerat ett utkast till en checklista för deltagande i EU-projekt. Checklistan togs fram av Digisam i samråd med nätverket för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över.

Checklistan har nu redigerats klart och finns publicerad här. Stort tack till alla er som har skickat oss synpunkter och kommentarer!

Sanja Halling