Checklista för beständiga identifierare

b2ap3_thumbnail_lista_20150528-115132_1.jpg

b2ap3_thumbnail_lista_20150528-115132_1.jpg

Bild: S. Danelius CC-0

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om beständiga identifierare – unika kodsträngar kopplade till digitala poster. Vi publicerade då också ett utkast till en checklista för vad man kan tänka på vad gäller beständiga identifierare.

Checklistan har nu redigerats klart i samverkan med ett antal experter och är tänkt att fungera som ett stöd för kulturarvsinstitutionerna. Vi vill tacka alla som har skickat oss sina synpunkter och kommentarer! Listan finns publicerad här.

Sanja Halling