DISKA rullar igång

Kopparna diskas, Hotel de Gink ca 1910. Fotograf: okänd, Library of Congress, US (pd)

Vi har tidigare berättat om vårt DISKA-projekt som under 2013 ska leda till att vi alla får tillgång till vissa väsentliga auktoritetslistor som länkbar, öppen data via webben. Projektet inleds med en inventering, och vi är glada att kunna presentera en ny medarbetare som kommer att ansvara för den. Välkommen Helena!

Jag heter Helena Lundin och har idag börjat på mitt nya jobb här på Digisam i projektet DISKA (digitala, semantiska kulturarvsauktoriteter). Mitt arbete går ut på att inventera Digisams 24 medverkande myndigheter på register, listor, databaser, kartotek eller liknande som kan tänkas finnas på personer, organisationer eller annat som inte direkt knyter an till enstaka föremål, men som ändå kan vara intressant för att fördjupa kunskapen om det. Alltså handlar det inte om direkta samlingar utan snarare om parallella register som kanske tidigare använts internt. Till en början kommer jag att undersöka vad som finns och sedan kommer en referensgrupp ta ställning till vad som är intressant att gå vidare med och länka som öppen data. Inventeringen är planerad att ta två månader. Min arbetsplats är på Krigsarkivet, men jag kommer troligen att röra mig ute på de olika myndigheterna mycket.

 

Jag kommer tidigare från museibranschen och har arbetat på flera museer med bland annat katalogisering av museiföremål. Nu närmast har jag dock de senaste tre åren arbetat med en inventering av svenska träleksaker för en kommande utställning med Bard Graduate Center, New York som uppdragsgivare.

 

Har ni några frågor eller andra funderingar kring DISKA-projektet och inventeringen tveka inte att höra av er till mig på helena.lundin@riksarkivet.se.

 

Helena Lundin