Digisam på nätet vecka 5

För att inte allt vi skriver ska försvinna i webbflödet, och för de som inte har FB och inte läser på Twitter, så kommer vi att göra veckovisa uppsamlingsbloggposter. Här är veckan som gått 28 januari – 3 februari:

 Möten, konferenser, etc.

2 februari:
Tack till Umeå universitetsbibliotek och Västerbottens läns ABM-institutioner för en bra konferens i veckan som gick!

Staffan Sandberg demonstrerar bokskannern, en sympatisk robot.

31 januari:

Digisam är på Umeå universitet idag och deltar i konferensen ”Syns vi så finns vi”. Rolf berättar om digitaliseringsstrategi och regionerna.

Kommentarerna efter Rolfs föredrag handlade om hur så stora insatser finansieras -att många inte ska behöva göra samma sak på olika håll-, önskemål om en centraliserad växlingslåda för metadata, hur man kan delta i Digisams arbetsgrupper, hur vet man vilka auktoriteter som är ”rätt”, och hur Digisam ser på K-samsök. Det var också mycket diskussioner om standarder och upphovsrätt.

 • 27 milj har Umeå universtetsbibl i årl budget för att förse sina användare med böcker, e-resurser mm för studier och högklassig forskning.
 • …därför måste vi fokusera på att användandet ökar säger Sandra Jonsson.
 • Ni (minnesinst) sitter på material som skulle få folk att fullständigt glömma sitt ointresse.
 • Glöm inte att ni har ett ansvar för att användarna lär sig att använda era tjänster säger Ann Wklund.
 • Peder Andrén berättar om vägen från NAD till det europeiska arkivportalen APE.
 • Kommer den Europeiska Arkivportalen att vara en långsiktigt hållbar resurs – ja, säger Peder Andrén.
 • Rolf var på vindsvandring på Nationalmus med efterföljande dragning för/diskussion med centralmuseicheferna om samverkansomr med Digisam
 • Johanna var på möte om digitaliseringsfrågor på DN.

30 januari

Har varit på Ku-dep på fm för att diskutera svenska insatser under ordf-skapsåret i Nordisk ministerråd. T ex #nordlod ! /Johanna

Anki Berg på Västerbottens museum berättar medryckande om hur museet använder sociala medier som en grundläggande plattform för kommunikation med användarna. /rolf


29 januari

Kommer just från intressant möte om museistatistik med Rickard Bengtsberg på Kulturanalys. / Johanna

Tack till Torsten Nilsson och Daniel Lind på Västerbottens museum för ett bra möte om samlingssystemet SOFIES utveckling mot version 8 och vilka samband som finns med Digisams uppdrag! /rolf

 

Länkar

Den europeiska arkivportalen #ArchivesPortalEurope är nu släppt i vers 1.1 – innehåller 45 milj digitala objekt http://www.archivesportaleurope.net/ #arkiv  

 

Om ett samlat norskt API över kulturarvsresurser för app/webbutveckling. Ska bli intressant att se vad det kan leda till! http://kulturognaturreise.wordpress.com/2013/01/26/
norvegiana-api-digitaltmuseum-apps4norge-og-apne-data

 

Historiska data + Visualisering = Jättefint! / Johanna http://www.handsomeatlas.com/

 

  The Museums & Mobile Online Conference VI äger rum på webben tisdagen den 19 mars 2013 och består av nio case studies och en key note-föreläsning. Registrera dig idag! / Johanna http://www.museums-mobile.org/program-details-mm6/

 

Digisam, CC Sverige och .se bjuder in till samtal om svåra frågor rörande upphovsrätt och CC-licenser. Välkommen! / Johanna http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/att-ateranvanda-och-skapa-nytt-ett-halvdagsseminarium-den-27-feb

 

  En liten påminnelse: På holländska Open Beelden (Öppna bilder)finns 15 petabyte CC-licensierad film/video på en helt öppen plattform (där både format, kod och mjukvara byggts på öppen standard). Heja Holland! / Johanna http://www.openbeelden.nl/

 

Louisiana i Humlebaek den 1 mars? / Johanna http://www.fabel.se/trulydigital

 

”Game rockart” – ett digitalt spel om hällristningar i Nämforsen. http://rockart.humlab.umu.se/game/

 

”It’s easy to use and highly addictive” – British Library behöver din hjälp med världens finaste historiska kartsamling. Give them a hand! / Johanna http://www.culture24.org.uk/history%20&%20heritage/art417833

 

Ljud på webben – Både interaktivt och coolt! / Johanna http://www.oljudsthlm.se/home

 

  OKFN har lagt upp en ny resurs som listar GLAM/ABM-resurser som finns fritt & öppet tillgängliga på webben utan restriktioner. Det är bra eftersom det gör det lättare för många att hitta användbart material. Komplettera gärna med mer innehåll! / Johanna http://openglam.org/2013/01/28/new-section-on-openglam-open-collections/

 

  Spana rapporterar om en stark trend. / Johanna http://www.riksutstallningar.se/content/spana/%C3%B6rat-mot-%E2%80%9D-internet-things%E2%80%9D

 

Classical Music Hack Day pågår just nu i Wien där utvecklare och musiker tillsammans kommer att ta fram nya applikationer för klassisk musik. /Sanja http://www.classicalmusichackday.org/

 

OCLC blogg: Linking Library Data to Wikipedia. /Sanja http://www.oclc.org/research/news/2013/01-31.html

 

IFLA, ICA, CCAAA, ICOM, ICOMOS och ICSTI har tillsammans antagit CDNL rekommendationer för ”Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives” som fokuserar på utvecklingen av globalt distribuerade digitala samlingar. /Sanja http://www.ifla.org/news/statement-of-principles-on-global-cross-sectoral-digitisation-initiatives

 

Using semantic web technologies in the DCA (Digitasing Contemporary Art) project. /Sanja http://www.dca-project.eu/news_activities/detail/using_semantic_web_technologies_in_the_dca_project

 

Alla samarbetsprojekt med svensk koordinator eller svenska medverkande som har fått stöd inom EU:s kulturprogram sedan 2007 finns nu samlade på Kulturrådets webbsida. /Sanja http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Projektbank-pa-webben/

 

EDUCA – Berlin i december? / Johanna http://www.online-educa.com/

Länkad öppen data-workshop på Riksarkivet

Förra veckan (21 – 25 januari) hölls en workshop på temat öppen länkad data på Riksarkivet i Marieberg. Det hela sparkades igång på måndagen med att riksarkivarie Björn Jordell hälsade alla välkomna. Öppen data-evangelisten Peter Krantz berättade för en fullsatt hörsal vad öppen länkad data är och varför det är bra (Peters presentation finns här).

Peter Krantz visar den femstjärniga modellen för öppen data.

Personal från Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet arbetade tillsammans under veckan med att öppna och länka samman dataset som är av stort intresse också för många aktörer utanför de tre myndigheterna. Det dataset som det fokuserades mest på var auktoritetsposter (uppgifter om personer och organsiationer) från Riksarkivets NAD och ARKIS.

Arbetet tog avstamp från de poster som fanns både hos KB, RAÄ och RA. Man fokuserade på personposter eftersom dessa ofta är lättare att matcha mot varandra än t ex platser. ”Sven Hedin” på Riksarkivet kan enkelt matchas och identifieras som samma person som KBs ”Sven Hedin”.

Rent praktiskt innebar det bl a att några aukoritetsposter för kända personer länkades till så kallade URIer. En URI är en kodsträng som identifierar en unik resurs. Två stora URI-källor är VIAF och DBPedia. Om vi fortsätter med exemplet ”Sven Hedin” så är NADs post om Sven numera länkad till DBPedias Sven Hedin-URI. Till DBPedia pekar redan ett stort antal länkar från andra öppna datakluster. Genom DBPedia är man säker på att det är samma ”Sven Hedin” som andra som länkat till posten avser.

Under veckan så identifierade man också vilka olika typer av auktoriteter som Riksarkivet har, och man tilldelade dessa typer lämpliga kodspråk, s k ontologier. För auktoritetstypen personer använde man ontologin FOAF (Friend Of A Friend – beskriver personer, deras aktiviteter, och hur de förhåller sig till andra personer och objekt). Förutom FOAF användes SKOS för att beskriva ämnesord och hierarkier, Dublin Core för allmänna bibliografiska begrepp, samt DBPedias egen ontologi för att med dess generella klasser och begrepp beskriva ytterligare detaljer, såsom födelseår och platser.

Matchning av RAs auktoritetstyper med lämpliga ontologier.

Det sattes även upp SPARQL-endpoints till den länkade data från RA som skapats under veckan, samt till RAÄs redan publicerade öppna data. En SPARQL-endpoint låter andra få åtkomst till datat så att t ex samsökningar i många datalager går att göra utan att först behöva importera/aggregera allt till en och samma databas.

Veckan avslutades på fredagen inför en åter smockfull åhörarsal med att Martin Malmsten presenterade vad som hade åstadkommits. Riksarkivarien och riksbibliotekarien var på plats, riksantikvarien hade representation närvarande. Alla tre var eniga om att öppen länkad data är bra och något som ska jobbas med i framtiden. Nu kommer Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Riksantikvarieämbetet att gå vidare i arbetet med att publicera länkad öppen data till nytta för användare, informationsförvaltare och samhället i stort.

/Susanne

Mer användning = mer nytta

Försäljare i ”spacettes”-dräkter poserar framför raket-allén till Tupperware Home Parties Inc i Orlando, sommaren 1960.
Fotograf: okänd, State Library & Archives of Florida (no known copyright restrictions) 

Creative Commons-systemet fyllde nyligen tio år – hurra! – och det blir alltmer spritt och använt i hela världen. För kulturarvssektorn har CC erbjudit nya möjligheter att enkelt sprida historiska material, och för användare och publik nya chanser till en mer intensiv och interaktiv användning av källorna.

CC-licensiering har stora fördelar för bl a skolan men ökar också chansen att material från arkiv, bibliotek och museer mer allmänt sett sätts i rörelse, upptäcks av fler och kommer till nytta i fler sammanhang. Den stora potentialen hålls dock tillbaka av att många institutioner väljer förhållandevis strikta licensieringar. Framför allt kan man undra om vi inte överanvänder NC (non commercial – ickekommersiell).

Creative Commons Tyskland har tillsammans med WikimediaTyskland och iRights.info undersökt effekterna av detta och sammanställt en rapport som svarar på centrala frågor som:
 • Vad är egentligen kommersiellt bruk?
 • Skyddar NC-märkning verkligen mot kommersiell användning?
 • Kan NC-märkt material användas i skolan? I pressen? I Wikipedia?

Nu finns rapporten, tack vare Open Knowledge FoundationTyskland, även på engelska. Den heter Consequences, risks and side-effects of the license module ”non-commercial use only – NC”och jag tror att den kan vara av intresse också för många svenska institutioner som står inför att öppna sina digitala samlingar och vill göra dem maximalt användbara för så många som möjligt.

Johanna Berg, Digisam

Auktoriteter för kulturarvsdata, ett steg på vägen

Kvinnor badar i Stilla havet vid Moclips 23 augusti 1913. Fotograf: okänd. University of Washington Libraries/Mountaineers Collection

På Digisam är vi glada att ha fått del av Vinnovas satsning på Öppna datakällor 2012. I projektet DISKA (Digitala Semantiska Kulturarvsauktoriteter) vill vi under 2013 inventera den referensinformation över t ex geografiska namn, historiska personer och organisationer som finns på våra 24 medverkande myndigheter.
Eftersom denna information är av stort potentiellt intresse för många aktörer utanför respektive förvaltande myndighet vill vi, med utgångspunkt i inventeringen, bearbeta och tillgängliggöra sagda uppgifter som öppen rdf-data. På det viset blir de möjliga att sammanlänka med andra öppna reurser och kan komma till nytta i en bredare kontext.

För mer information om beviljade ansökningar, se Vinnova.

Uppdaterad 10/12: Här är ansökan som pdf

Johanna Berg

Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation

 
 

För två veckor sedan deltog jag i den internationella konferensen om kulturarv EUROMED 2012 i Limassol på Cypern. Där gjorde jag en presentation om digitala infrastrukturer för kulturarv och de tre EU-finansierade projekt som har fokus på de frågorna, DC-net, INDICATE och DCH-RP.  

Ett av dessa projekt, där Riksarkivet deltar som svensk partner, är det nystartade projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) som syftar till att producera och validera en ”Roadmap for Preservation”, som beskriver på vilket sätt man bör gå tillväga för att bevara det digitala kulturarvet genom en samlad e-infrastruktur. Roadmap kommer att valideras genom ”proofs of concept”, där kulturarvsinstitutioner kommer att göra konkreta experiment tillsammans med e-infrastrukturleverantörer. Praktiska verktyg för beslutsfattare kommer också att tas fram.

Projektet startade den 1 oktober 2012 och kommer att pågå under 24 månader.

 

Mer information finns på projektets webbsida.

 

I samband med detta projekt kommer vi på Digisam att tillsätta en nationell referensgrupp som kommer att vara nära knuten till Digisams arbetsgrupp för bevarandefrågor som kommer att starta sin verksamhet under början på nästa år.
 

Sanja Halling, Digisam

Länsmuseerna och sociala medier

Temat för den första dagen av länsmuseernas samarbetsråds höstmöte i Jönköping var ”Museernas roll i samspel med sociala medier”.
Sergei Muchin, länsmuseichef i Jönköping, inledde kring temat och poängterade utmaningen som museerna står inför i det snabbt föränderliga medielandskapet. Med bilden av smartphonen som används för att knyta samman och skapa ”togetherness” och samtidigt i mötespauser kan användas för att skärma av oss från andra och bidra till ”togetherless” satte Sergei fingret på att det finns många perspektiv på utvecklingen som inte är så entydig som man ibland kan lockas att tro.
Sergei Muchin  inleder.                                                  
Anton Johansson, entreprenör, mm. gav sin bild av några av de utmaningar museerna står inför och sa att det är viktigt att inte bara fokusera på de sociala medierna utan sätta in dem i den komplexa strukturen för hur och med vilka verktyg vi kommunicerar.
Anton pläderade för att vi måste våga släppa in andra aktörer innanför väggarna på kulturarvsinstitutionerna. Varför skulle t.ex. inte en intresserad privatperson få utrymme att lägga upp och hålla egna guidade visningar, sa Anton och lyfte fram Gidsy som exempel 
Anton räknade också upp de nya valutorna engagemang, uppmärksamhet, kunskap och identitet som driver Internet och avslutade med att ge det strategiska rådet att ”Create more value than you capture”.
Lars Lundquist, enhetschef på Riksantikvarieämbetet, berättade om de kvalitativa värden som institutionerna kan få tillbaka i form av kvalitetshöjning av den information de förvaltar när för en dialog med användarna på t.ex. Flickr  
Lars visade också exempel på nyskapande när användarna släpps in för att remixa och använda bilder med utslocknade upphovsrätter för att skapa nya bilder. Ett starkt exempel är Ghosts of WWII där bilder från striderna i Normandie lagts in på nytagna bilder från de platser där striderna ägde rum.

Lars Lundqvist från Riksantikvarieämbetet reder ut begreppen. 
Robert Olsson chef för SVT Göteborg gav en inblick hur Public Service agerar och planerar strategiskt för att positionera sig i det föränderliga landskapet.
Anders Mildner, författare, föreläsare, mm berättade engagerat om projektet Popstad Lund som började på Facebook och som vuxit ut till ett kraftfullt kollaborativ projekt där en 25-årig period av Lunds historia berättats och gestaltats av de som var med – musiker, arrangörer, föräldrar, politiker, grannar och om alla de som lyssnade och dansade – i samverkan med Kulturen i Lund. 
Ulrika Albers, projektledare på kommunikationsbyrån Bolt berättade om hur man arbetat strategiskt för att göra en Facebooksida om hallonlakritsskallen, en godisbit från en liten tillverkare, till en av de största svenska produktsidorna, alla kategorier. Det var många i publiken som i den efterföljande pausen pratade om möjligheterna att lyfta marknadsföringen av museerna med helt nya grepp.

 

Efter att jag berättat om Digisam, vilka arbetsuppgifter som är aktuella och bjudit in till samarbete,  sammanfattade Sergei Muchin dagen och ställde frågan om museerna i dagsläget är rustade för arbeta med sociala medier, Vi måste bli digitalt litterata sa Sergei och underströk att museerna måste ställa sig frågan vad det innebär.
Rolf

Workshop om minne och lärande på KTH

Det var mycket energi i workshoppandet när det första konkreta steget togs efter det att Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och centralmuseernas samarbetsråd tillsammans med Kungliga tekniska högskolan undertecknat ett Letter of Intent om samverkan.
Syftet med samverkan är att utveckla nya, innovativa former för användning av digitaliserat material i undervisning på alla nivåer. Målet att skapa direkt verksamhetsnytta för grund- och gymnasieskola, högskolor och universitet samt det omgivande samhället.
Ett annat syfte med projektet är att skapa en plattform och bygga nätverk för en långsiktig samverkan mellan KTH, ABM-institutionerna och Digisam.
Tack till alla som deltog!
 /rolf

OKFest: Konst på webben

”Lemminkäinens moder” Akseli Gallen-Kallela, 1897

Jag har tidigare skrivit kort om datavisualiseringar på OKFest här, och lovade då återkomma med en rapport om öppenhetsarbete på nordiska konstmuseer. Museer med fokus på bildkonst har i allmänhet mer upphovsrättsligt skyddat material än andra, men även sådana verk blir så småningom fria och kanske är det ingen slump att de som tar ledningen på webben nu verkar vara de traditionella museerna med den äldre konsten. Som holländska Rijksmuseum kunnat konstatera finns deras mest kända målningar ofta i tusentals usla reproduktoner på nätet, och bästa försvaret för konsten torde vara att ge användarna tillgång till äkta vara.

Ateneum i Helsingfors samarbetar sedan i våras med Wikimedia Finland och har bl a ordnat återkommande skrivstugor för museets anställda och vänner. Tillsammans har de kunnat höja kvaliteten på hittills drygt 120 poster i finska Wikpedia, de flesta om kända verk i samlingarna som Gallen-Kallelas Lemminkäinens moder och Edelfeldts Ett barns begravning. Tommi Kovala från Wikimedia som presenterade arbetet på OKFest kunde inte nog understryka värdet i att ett av de största och viktigaste museerna i landet velat gå in i så intimt samarbete med organisationen. De visar på möjligheterna, och banar på det viset väg för många andra, mindre aktörer som också kan nå ny publik för sin konst via Wikipedia.

Wikimedia jobbar i många olika länder projektvis med museer, arkiv och bibliotek som vill göra sina resurser fritt och gratis användbara för alla. I Sverige har vi sett samarbete med bl a RAÄ, men hittills har inga konstmuseer tagit del. För den som är intresserad finns stöd och råd att hämta på deras GLAM-sida.

Även Statens museum for Kunst i Köpenhamn intar en allt generösare hållning till vidareanvändning av konstbilder ur samlingen. Museet tog del i Google Arts Project med 158 verk och kan därigenom erbjuda användarna fria bilder i mycket hög upplösning här. Bilderna är attraktiva för användarna eftersom de är av hög kvalitet, tydligt licensierade med CC:BY och dessutom kommer från en förvaltare med hög trovärdighet och gott renommé. De dyker nu allt oftare upp i Wikipediaartiklar och får därmed än vidare spridning över världen som länkar till lärande och förståelse. Mest nedladdat av alla verk är en Vilhelm Hammershøj från 1901, men bland publikfavoriterna finns också en Lucas Cranach från 1532. Den har varit i public domain 389 år, sa Merete Sanderhoff från SMK, och nog framstår det som fullständigt orimligt att användarna ska behöva betala bildrätt för den?

Både Tommi Kovala och Merete Sanderhoff betonade betydelsen av att explicit och tydligt märka sina material med maskinläsbara licenser. Mer info om SMK:s arbete med CC-licensiering finns här. Och den som fortfarande är nyfiken rekommenderas att fara till Köpenhamn för seminariet Sharing is caring den 12 december 2012.

Både Ateneum och SMK förvaltar i huvudsak äldre verk med utgången upphovsrätt, deras bilder hör alltså hemma i public domain. Men även när det gäller samtida konst finns idag ansatser att tillgängliggöra material mer öppet. Här ska bara kort nämnas de projekt Chiaki Hayashi, i samverkan med utställande konstnärer, genomfört på Mori Art Museum i Tokyo – och det arbete som just i samband med OKFest inletts av Sarah Stierch (museumist & open culture advocate) på Wikimedia för att informera nu verksamma bildkonstnärer om fördelarna med att använda öppna licenser. Det kommer att bli intressant att följa!

Johanna Berg, Digisam

OKFest: Öppen data för alla!

Fotograf: paulylioja CC:BY
I veckan hade jag glädjen att delta i OKFest (Open Knowledge Festival) i Helsingfors. Festivalen var ett jättestort arrangemang i öppenhetens tecken, med över tusen deltagare från mer än hundra länder – och det blir mycket positiv energi på ett ställe! Tretton parallella temaspår om fascinerande ämnen som miljö, journalistik och forskning är dock mer än man kan ta in. Varje deltagare missade säkert det mesta, men var och en fick ändå helt säkert del av nya idéer, kontakter och erfarenheter. Det var fina dagar och jag kan omöjligt fånga dem i en enda bloggpost men datavisualiseringen måste jag berätta om i alla fall.
Datavisualisering, alltså databaserade bilder, grafer och animeringar är ett oerhört starkt verktyg för information och lärande. Väl använt – av t ex Gapminder – kan det framstå som ren magi. Därför var det spännande att höra om initiativ för att avmystifiera området och göra smarta visualiseringsverktyg användbara för vem som helst.
Maya Indira Ganesh från Tactical Technology Collective i Berlin/Bangalore talade om vad hon kallar info-aktivism – socialpolitiskt förändringsarbete med bra data och visualiseringsmodeller som verktyg i t ex Drawing by numbers. Ganesh framhöll också OKFN:s (Open knowledge foundation) School of data som snart presenterar flera lättillgängliga verktyg och vägledningar i ”data wrangling”.
Flera exempel fick vi av GIS-analytiker från Esri OY som, utöver tjänster baserade på det egna verktyget ArcGIS, också presenterade smart användning av opensource-verktyget Quantum GIS. Nästan all data kan knytas geografiskt och en karta säger mer än tusen ord. Men möjligheterna i Sverige är tyvärr begränsade eftersom svenska Lantmäteriet i motsats till sin finska kusin fortfarande tar betalt för rådata. Det är synd.

Alla verktyg kan förstås användas till alla slags ämnen, bara man använder dem på rätt data. Men det var ju ändå kul med det mer kulturarvsnära exempel som gavs av Lesley Kadish från Minnesota Historical Society under rubriken ”The space between curation and free archives”. Hon beskrev ett omfattande projekt kring Fort Snelling i Minneapolis, som syftar till att digitalt återskapa miljön kring fortet och så rikt som möjligt visa den förändring platsen genomgått sedan 1800-talets början. Minst lika spännande var dock det delprojekt som på bara ett par månader skapat A Place in Time med visualiserade uppgifter om postgång och handel på fortet kring jul 1849. En liten, enkel och lätthanterlig visualisering av ett väldigt begränsat material – som ändå öppnar många nya vägar till kunskap och insikt. Kolla det!

För övrigt rekommenderas de bandade keynote-föreläsningarna med bl a Michael Edson, Hans Rosling och Anneli Jäätteenmäki som finns att titta på här. Jag återkommer snart med en bloggpost om nyskapande arbete på stora nordiska konstmuseer!
Johanna Berg, Digisam

Kom igång med CC!

Hitta rätt licenser. CC:BY Kalexanderson
Digisam bjuder tillsammans med Creative Commons Sverige och .SE in till en halvdag för dig som vill komma igång med CC. Vi kommer att ge en introduktion till CC-licensieringens möjligheter och praktisk kunskap om hur man går till väga för att licensiera sina resurser. Seminariet vänder sig till dig som jobbar i skolan och behöver resurser att använda tillsammans med eleverna, och till dig som arbetar med att tillgängliggöra digitalt kulturarv – eller planerar att sätta igång. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att arbeta med CC.
När: Tisdag 6 november 2012, klockan 13-17 + avslutande mingel
Var
: Stiftelsen .SE, Ringvägen 100 A, Stockholm
På programmet står:
– Andreas Nord, prisbelönt IT-pedagog på Ekillaskolan i Sigtuna
– Karin Nilsson, chef för Digtala museet på Livrust-kammaren, Skokloster slott och Stiftelsen Hallwylska museet
– Kristina Alexanderson, Internet i skolan, .SE & CC Sverige
– Johanna Berg, Digisam/Riksarkivet
Andreas Nord kommer att berätta hur han arbetar med sina elever och varför skolan behöver tillgång till fria resurser. Karin Nilsson beskriver sina tankar kring tillgängliggörande utifrån institutionsperspektivet, och hinner kanske också berätta om LSH:s långtgående samverkan med Wikimedia Sverige. Johanna Berg talar om att våga prioritera sitt samhällsuppdrag och betonar betydelsen av att börja med det enklaste. Kristina Alexanderson, slutligen, kommer att gå igenom CC-licenserna och ge praktisk vägledning i hur du kommer igång.

Anmälan:
 Deltagande på seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här OBS senast den 30 oktober så vi vet hur många som kommer!

Lär dig mer om CC!

Vi vill redan nu flagga för nästa seminarium den 22  januari 2013. Då bygger vi tillsammans vidare på de påbörjade processerna. Seminariet vänder sig då till dig som är igång och använder CC-licenserna men som kanske stött på oväntade utmaningar i nya arbetssätt. Vid detta tillfälle ges möjlighet till fördjupning, och vi kommer att försöka svara på alla frågor som kan ha kommit upp i samband med implementeringen av CC. För att få ut så mycket som möjligt av januariseminariet bör du alltså ha viss erfarenhet av att arbeta med CC. 

När: Tisdagen den 22 januari 2013, klockan 13.00-17.00
VarStiftelsen .SE, Ringvägen 100 A, Stockholm

Har du frågor är du välkommen att vända dig till Kristina Alexanderson på .SE eller Johanna Berg på Digisam.

Vi hälsar dig varmt välkommen!
/ Johanna Berg, Digisam & Kristina Alexanderson, .SE