Beständiga identifierare – Vi reder ut begreppet

b2ap3_thumbnail_serialnr.jpg

 

b2ap3_thumbnail_serialnr.jpg
Foto: Brian Hefele CC BY-NC

Beständiga identifierare talas det mycket om idag inom digitalt kulturarv, men vad är dessa identifierare egentligen och vad innebär det att använda sig av dem?

Beständiga identifierare (persistent identifiers/PID) är unika kodsträngar kopplade till olika digitala objekt/poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar  mellan olika objekt/poster i ett nätverk. Beständiga identifierare kan hänvisa till all information om ett objekt – digitala bilder, museisamlingen som det är en del av, dokument som hänvisar till det, med mera.

Det finns olika system som kan användas för att hantera beständiga identifierare. Funktionskrav på system för beständiga identifierare brukar vara att de är tekniskt tillförlitliga (t ex registret över identifierare bör uppdateras automatiskt)., auktoritativa (en trovärdig organisation hanterar systemet), flexibla i sättet att presentera metadata och interoperabla (t ex systemet tillämpar öppna standarder). Digital Preservation Europe (DPE) rekommenderar att man utöver detta också ställer krav på att identifierarna ska vara globalt unika, beständiga och ha en uppslagstjänst (resolution service) med programmerade regler som dirigerar webbläsaren till en aktuell kopia av objektet. Kungliga biblioteket har exempelvis en sådan tjänst. EU Kommissionen har för en tid sedan publicerat rekommendationer för utformning av URI:er i ”Study on persistent URIs, with identification of best practices and recommendations on the topic for the MSs and the EC”.

Vill du veta mer?

Utforska gärna det utbildningsmaterial som har tagits fram inom Linked Heritage-projektet där man bland annat visualiserar funktionskraven genom Botticellis målning ”Venus födelse”. Projektet har även jämfört kraven på beständiga identifierare mellan den privata sektorn och kulturarvssektorn och publicerat en ”State of the art report on persistent identifier standards and management tools”

Beständiga identifierare kan appliceras på både objekt och mer abstrakta begrepp, vilket öppnar stora möjligheter inom länkade öppna data för att öka sökbarheten och användningen.

Sanja Halling