Auktoriteter för kulturarvsdata, ett steg på vägen

Kvinnor badar i Stilla havet vid Moclips 23 augusti 1913. Fotograf: okänd. University of Washington Libraries/Mountaineers Collection

På Digisam är vi glada att ha fått del av Vinnovas satsning på Öppna datakällor 2012. I projektet DISKA (Digitala Semantiska Kulturarvsauktoriteter) vill vi under 2013 inventera den referensinformation över t ex geografiska namn, historiska personer och organisationer som finns på våra 24 medverkande myndigheter.
Eftersom denna information är av stort potentiellt intresse för många aktörer utanför respektive förvaltande myndighet vill vi, med utgångspunkt i inventeringen, bearbeta och tillgängliggöra sagda uppgifter som öppen rdf-data. På det viset blir de möjliga att sammanlänka med andra öppna reurser och kan komma till nytta i en bredare kontext.

För mer information om beviljade ansökningar, se Vinnova.

Uppdaterad 10/12: Här är ansökan som pdf

Johanna Berg

Kommentar (1)

  • arkland| 30 november, 2012

    Kan ni vara snälla att lägga ut er ansökan och projektplan? Vore spännande att få reda på vad det hela går ut på!