AthenaPlus-projektet (Access to Cultural Heritage Networks for Europeana) var ett så kallat CIP best practice nätverk som startade i mars 2013 och avslutades i augusti 2015. Projektet samlade 40 partners från 21 medlemsstater.

AthenaPlus byggde på resultat som uppnåddes i det tidigare ATHENA-projektet där LIDO-formatet och Athena Ingestion Server and Mapping Tool (MINT) har utvecklats. LIDO är ett format som främjar interoperabilitet vad gäller aggregering av museidata på en europeisk nivå och MINT är ett webbaserat verktyg som har utvecklats för att underlätta aggregering av metadata från europeiska institutioner.

De huvudsakliga målen för AthenaPlus projektet var att

  • bidra med drygt 3,6 miljoner metadata till Europeana, både från den offentliga och den privata sektorn. Fokus ligger främst på museernas innehåll. De centrala intressenterna utgörs av ministerier och myndigheter samt bibliotek, arkiv, ledande forskningscentra och små och medelstora företag.
  • förbättra sökning, inhämtning av data och återanvändning av Europeanas datainnehåll.
  • förbättra hanteringen av flerspråkiga terminologier, samt export till SKOS som är en datamodell som ingår i W3Cs rekommendationer och som används i stor utsträckning för att presentera och länka informationen i RDF genom domänspecifika termer som tillhandahålls av vokabulärer och ontologier samt utveckling av publiceringsverktyg och så kallade API:er för innehållsleverantörer.
  • experimentera med att förädla och återanvända metadata efter användarnas olika behov (turister, skolor, forskare), med hjälp av verktyg som stödjer utveckling av virtuella utställningar och applikationer för turism och undervisning. Målet är att dessa ska vara åtkomliga såväl från Europeana som från nationella aggregatorer eller enskilda innehållsleverantörer.

Riksarkivet/Digisam deltog i Athena Plus-projektet tillsammans med Nationalmuseum och Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Mer information om projektet finns på projektets webbsida.

Verktygen från projektet är:

  • MOVIO – ett verktyg för att publicera utställningar på webben
  • TMP2 (ThesaurusManagement Platform), är en webbplattform för att samarbeta kring och publicera tesaurier och auktoritetsfiler.
  • Urban Explore – för att skapa och hantera mobila applikationer som t ex digitala guider för turism och kultur.
  • CityQuest – med vilken man kan skapa guidade stads- och/eller museiturer bl.a. med hjälp av QR koder.
  • SchoolTrip – gör det möjligt för skoleleverna att skapa en digital handbok för sina klassresor genom ett webbgränssnitt där läraren kan definiera resan och där det finns stöd för att kunna planera kulturarvsbesök, m m.
  • eCultureMap – en kartapplikation som visar hur digitalt kulturarv kan visas baserat på geografiska platser. Den möjliggör även att söka utifrån var man för tillfället befinner sig (genom GPS).