Användarmöte för museisystemet Sofie

Sofie – ett system för att hantera information på museer, skapat och driftat av Västerbottens museum, hade användarmöte på Norrköpings stadsmuseum i slutet av oktober. I version 8, som liksom föregångaren är ett webbaserat system, har flera tillägg gjorts.

Mycket av vidareutvecklingen handlar om att förbättra effektiviteten för de som är administratörer i systemet. Det ska vara enkelt att ta fram listor över föremål, att jobba med flera objekts beskrivningar samtidigt och att ladda upp filer. Just nu handlar utvecklingen bland annat om sökning i flera fält samtidigt, egna sökformulär och sortering och listningar på den publika sidan.

Sofie är inte ett system som hanterar digitala objekt, så en originalfil av ett digitaliserat objekt – ofta uppemot 100 mb stor – måste förvaras på annan plats, till exempel en server som museet administrerar. Det blir då viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan museets föremål, den högupplösta originalfilen, representationen på internet (hos Sofie) och persistent identifierare (K-samsök). En del diskussioner kring detta avhandlades också på mötet.

Under andra dagen föreläste Henrik Summanen från Digisam kring vad digitalisering och digital transformation är. Det var en hel del frågor från publiken, och så som det ofta är handlar det i hög grad om juridiska frågor på Internet. Tidigare var det många frågor kring upphovsrätter och CC-licenser, och idag är det många frågor kring GDPR och konsekvenserna för museer och de samlingar man har digitaliserat.

Systemet Sofie har i version 8 113 kunder och det var 32 deltagare på seminariet.