Rapport från projektet ’Aggregering och länkad data’

Hur ska vi uppnå interoperabilitet mellan information från arkiv, bibliotek och museer? Eller om man ställer frågan på ett annat sätt: Hur ska användare som inte vet vilken information som är lagrad på vilken plats kunna hitta den så enkelt som möjligt?

Denna fråga har varit aktuell sedan det blev möjligt att söka och hitta information på internet. Digisam satte 2016 upp ett projekt med syfte att analysera situationen. Detta projekt konstruerades för att undersöka om den internationellt vedertagna standarden CIDOC-CRM skulle kunna användas för att sätta ihop information över institutionsgränserna. Projektet har genomförts med projektledare Marie Gustafsson Friberger med representanter från Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Centralmuseerna.

Resultaten visar att detta nog är möjligt, men att vi behöver utreda genom vilka former vi kan erhålla interoperabilitet inom ABM-sektorn. Är det så att det finns andra möjligheter än just CIDOC-CRM?

Digisams sekretariat undersöker nu möjligheten att på styrgruppens uppdrag sätta upp ett nytt projekt kring detta tema inom kort.

Läs hela rapporten här