Det här kan vi vänta oss av Open GLAM nu!

Open GLAM nu! är en webinarieserie om öppna data som vänder sig till museer, bibliotek och arkiv. Bakom initiativet, som pågår fram till jul, står Riksantikvarieämbetet. Vi på Digisam blev nyfikna på föreläsningsserien och stämde träff med Riksantikvarieämbetets Larissa Borck för att få veta mer.

Larissa, kan du berätta lite kort om vad vi som deltagare kommer att få ta del av under föreläsningsserien?

Larissa Borck driver webinarieserien Open GLAM nu. Foto: Christine Biegler (CC BY)

– Den här webinarieserien ska fokusera på hur kulturarvsinstitutioner kan göra för att öppna sina samlingar genom digitala arbetssätt. ”Open GLAM” – en engelsk förkortning för gallerier, bibliotek, arkiv, museer – är en internationell rörelse som arbetar för att öppna och tillgängliggör kulturarvsdata. Vi erbjuder här en plattform där museipersonal och anställda i olika kulturarvsinstitutioner kan lära sig om digital öppenhet, hur vi kan förbättra våra existerande data och arbeta tillsammans med andra samarbetspartners.

Vi har ordnat webinarieserien speciellt för de små institutioner som saknar budget för att delta i internationella konferenser eller seminarier. Här har de en chans att prata och diskutera frågor kring öppna kulturarvsdata med båda svenska och internationella gäster – kostnadsfritt.

Det är många spännande föreläsare som deltar – kan du redan nu berätta något om vad de kommer prata om?

– Absolut, vi är jätteglada att så många ska presentera sina projekt och tanker i ”Open GLAM nu” och dela sin kunskap med oss. Jag tror att den viktigaste aspekten av serien är att digital öppenhet i museer och kulturarvsinstitutioner är en process. Det finns liknande problem i både stora och små institutioner, men med olika möjligheter. Även en liten samling, med öppna licenser och bra datakvalitet, kan bli en viktig del i att nå nya målgrupper och sprida museers kunskap i hela världen. Det är vad vi ska koncentrera oss på i mötet ”Let’s talk data” där vi pratar med Nationalmuseums Karin Glasemann och Jamtlis Bengt Nordqvist om hur öppna data är utgångspunkt för open GLAM-verksamheten.

En annan avgörande aspekt är att arbeta ihop med andra grupper med digitala arbetssätt. Tim Sherratt, en hacker och historiker från Canberra University, ska presentera sitt arbete med hackning av öppna kulturarvsdata. Jane Alexander från Cleveland Art Museum ska dela med sig av hur hennes institution motiverar publiken att använda museets data.

Öppna licenser är grundläggande för att andra ska kunna skapa nya produkter, upplevelser och projekt med kulturarvsdata. Därför ser jag också fram emot att träffa Digisams Sofia Kullman, Douglas McCarthy från Europeana och Riitta Ojanperä från Finnish National Gallery som pratar om erfarenheter och fördelar av öppna licenser och upphovsrätt.

Behöver man ha några särskilda förkunskaper för att kunna delta?

– Nej, absolut inte. Vi börjar med teman som är till hjälp om din institution är på väg att digitalisera sina samlingar eller vill jobba på sina digitala data. Senare i webinarieserien ska vi också prata om ämnen som hjälper dig att nå nya målgrupper och bli öppnare som institution med digitala arbetssätt.

Hur funkar det här med webinarie?

– En stor fördel med att delta i ett webinarium är att alla kan delta från sina skrivbord. De som har anmält sig får en länk till ett virtuellt mötesrum där man kan lyssna till talare, titta på presentationer och ställa frågor. Allt du behöver är en dator med internetkoppling och en webbläsare.

Och hur gör man om man vill delta?

– Det är enkelt: Titta på programmet, välj ut ett eller flera webinarietillfällen som du vill delta i och skriva ett mejl till larissa.borck@raa.se.

Första seminarietillfället är den 23 oktober, sedan rullar det på med ytterligare åtta tillfällen fram till jul.

Mer information och program.