Principer

Young woman steering a yacht under sail. Harold Nossiter/Harold Nossiter Junior. 1920’s/1930’s. Australian National Maritime’s Museum. Inga kända copyrightrestriktioner.

Digisam arbetar enligt sin övergripande vision för att i samverkan med andra, och med alla till buds stående medel, bidra till en situation där:

  • Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. 
  • Det finns en samordnad, kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet.

För att vi tillsammans ska kunna närma oss detta önskade idealtillstånd har Digisam formulerat fjorton principer för arbetet med digitalisering, bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Principerna är grupperade under huvudrubrikerna Styra, Producera, Använda och Bevara och de antogs av Digisams styrgrupp den 3 april 2014. Principerna finner du här.

Principerna följer TOGAF-modellen och stöds var och en av en kort beskrivning, ett förklarande motiv och några konsekvensmeningar som pekar på vilka insatser som krävs. De ska inte ses som uppnåendemål att bocka av, utan som just principer att mer långsiktigt hålla kurs mot.

Som komplement till principerna har Digisam tagit fram ytterligare dokument till stöd i det dagliga arbetet.