Om oss

Digisam är den samverkan kring digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet som medverkande myndigheter och institutioner bedriver. Arbetet leds av Digisams styrgrupp, beredningsgrupp och sekretariat. Sekretariatet är placerat som en enhet vid Riksantikvarieämbetets stab.

Digisams sekretariat blev permanent verksamhet från den 1 januari 2017 då sekretariatet bytte organisationstillhörighet från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet.

Digisams vision är:

Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

 

Digisams styrgrupp består av:

 • Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
 • Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
 • Lars Ilshammar, Biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
 • Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur
 • Magnus Hagberg, Överintendent, Statens försvarshistoriska museer

 

Digisams beredningsgrupp består av:

 • Fredrik Lundström, Riksantikvarieämbetet
 • Jan Östergren, Riksarkivet
 • Göran Konstenius, Kungliga biblioteket
 • Karin Nilsson, Statens historiska museer
 • David Jansson, Musikverket

 

Kontaktuppgifter

Vi som arbetar på sekretariatet är Lars Lundqvist, tillförordnad enhetschef; Moa Ranung, samordnare; Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare; Antonio Molin, utredare; Christoffer Blom, samordnare; Catharina Ekdahl, jurist.

Telefon: Först 08 5191 och sedan anknytning:

Lars Lundqvist 8565

Moa Ranung 8545 (föräldraledig fr o m 29 januari 2018 t o m 30 november 2018)

Henrik Summanen 8123

Antonio Molin 8423

Christoffer Blom 8547

Catharina Ekdahl (tjänstledig till och med den 31 augusti 2019)

 

E-post: förnamn.efternamn@raa.se

Postadress: Digisam/Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Storgatan 41, 114 55 Stockholm.

 

Digisams medverkande myndigheter och institutioner

 • Arbetets museum
 • Arkitektur- och designcentrum
 • Forum för levande historia
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Kungliga biblioteket
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • Moderna museet
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Nordiska museet
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Skansen
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens konstråd
 • Statens Kulturråd
 • Statens maritima museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Svenska filminstitutet
 • Tekniska museet