DISKA-projektet efter inventeringen

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Nu har inventeringen av de 24 medverkande myndigheterna genomförts och DISKA-projektet går in i en ny fas. Inventeringen gick ut på att undersöka vilka parallella register som finns på de olika institutionerna. Alltså register som inte är över själva samlingarna utan mer av referensart som skulle kunna fungera som auktoritetslistor. Nu har alltså projektet gått in i ett nytt stadium och en expertgrupp med representanter från alla delar inom kulturarvssektorn har diskuterat fram ett första urval. Parallellt håller ett verktyg på att utvecklas på KTH för att kunna användas för att omvandla dessa register till RDF-format, vilket gör det möjligt att länka dem som öppen data.

Inventeringen resulterade i 122 register, ytterligare fyra register har tillkommit senare. De flesta myndigheterna presenterade fyra register eller färre, några mellan 10 och 15 register och en myndighet presenterade 23 register. Drygt hälften är helt analoga eller delvis analoga, resten är digitala. Se hela listan här (Word-fil, uppdaterad 19 augusti). Expertgruppen har nu gjort ett första urval som vi ska gå vidare med och vi håller på att undersöka de tekniska möjligheterna för dem. Gemensamt för de utvalda registren är att de alla är över personnamn, att de är digitala i någon form och att de kompletterar varandra för att täcka så stor del av kulturarvssektorn som möjligt. Kontaktpersonerna för de aktuella registren på respektive myndighet är kontaktade. Tyvärr finns inte möjlighet att bearbeta alla register inom detta projekt, däremot har vi nu samlat in vad som finns på de olika institutionerna och har en bättre överblick för eventuella framtida projekt. I och med att de utvalda registren blir publicerade kommer det också finnas möjlighet för fler institutioner att använda och länka till dessa öppna resurser. 

 

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Dishwashing 1951
Mennonite Board of Missions. Photographs. Illinois, Eureka, Home for the Aged, 1950-1956.
No known copyright restrictions 

 

Vi kommer att presentera det slutliga resultatet och de dokument som rör projektet här på Digisams hemsida, vilket kommer att ske löpande. Vi börjar med en övergripande lista på inventeringens resultat och vilka register som finns på de olika myndigheterna. DISKA-projektet ska vara avslutat till årsskiftet 2014.  

Delrapport till VINNOVA 2013-05-30 (pdf-fil)

Jag vill även passa på att tacka för den kunskap, det engagemang och vänliga mottagande jag fått i samband med mina besök, utan vilket det inte hade varit möjligt att genomföra projektet. 

Med önskan om en trevlig sommar!

/Helena Lundin

En enorm utvecklingspotential

b2ap3_thumbnail_camouflage.jpg

b2ap3_thumbnail_camouflage.jpg

Camouflage class at N[ew] Y[ork] University, where men and women are preparing for jobs in the Army or in industry, New York, N.Y. Library of Congress. Se bilden på Flickr.

Lesley Kadish är arkeolog, antropolog och GIS curator på Minnesota Historical Society http://www.mnhs.org i Saint Paul i USA. Hon är också Fulbright-stipendiat vid finska Nationalarkivet i Helsingfors och i april var hon i Stockholm för att berätta om sitt arbete med bl a georeferering av historiska kartor, geotaggning av fotografier och annan crowdsourcing av information.

Lesley Kadish berättade om en rad historiska projekt byggda på kartor och georefererad information om Minnesota. Hon betonade också vikten av att söka nya vägar för storytelling och meningsskapande med kartorna som utgångspunkt. Dessutom fick vi se några enkla exempel på datavisualisering som kan ge stort mervärde för användarna även om de baseras på rätt begränsade material.

Här finns Lesleys presentation som PDF

I anslutning till Lesley Kadishs anförande ”Geospatial interfaces for Archives – Processes, Problems and Possibilities” presenterades också några exempel på hur svenska arkiv arbetar med kartmaterial. Olof Karsvall berättade under rubriken ”1600s Geometrical Maps – a World Heritage Becomes Available” om Riksarkivets framgångsrika forskning kring geometriska kartor och databasen GEORG, och Johan Nordinge från Stockholms stadsarkiv visade ”Stockholmskällan – Maps as a Tool for Visualization of History” och de kartresurser som där gör det möjligt – även för skolelever – att följa stadens utveckling över tid.

Sammanfattningsvis finns det fantastiskt mycket bra och roligt att hitta på med kartor, och i Sverige verkar det mycket vara kvar att upptäcka!

Johanna Berg

 

Seminarium om CIDOC CRM med Stephen Stead

b2ap3_thumbnail_Stephen_Stead.jpg

 

Det finns fortfarande platser kvar. Anmälan senast den 29 maj.

Missa inte chansen att höra Stephen Stead berätta om CIDOC CRM på ett öppet seminarium kl 9-12 den 4 juni i Riksarkivets föreläsningssal. Lokalen rymmer 70 personer så det är ”först till kvarn” som gäller.

Här finns abstract för seminariet: The CIDOC Conceptual Reference Model – A Standard for Knowledge Sharing

Anmälan till rolf.kallman@riksarkivet.se

Varmt välkomna!

 

b2ap3_thumbnail_Stephen_Stead.jpg

Linked Open Nordic Heritage

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Over the years that I have worked with digital cultural heritage information, I have had the privilege to meet Nordic colleagues in a variety of contexts. On those occasions, it did not take long before we started to talk about how much we would gain from collaborating on a variety of issues. However, despite numerous attempts, we have not really managed to establish a sustainable collaboration.

The past year the discussions have taken a more concrete form, and the topic was raised on how we could go forward and establish a platform for Nordic collaboration.

Our discussion followed two main tracks. Firstly it would benefit the the Nordic countries as well as the European community if we collaborate and put the focus on issues that are relevant from a Nordic perspective., And secondly, we have a shared history with a heritage that is connected across the borders, which have changed many times throughout history.

 

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Ant Simons during a workshop

 

When we at Digisam in the autumn of 2012 got the opportunity to arrange a conference under the Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers, we gathered a group of Nordic colleagues to discuss the theme of the conference and how we could make it a launching pad for concrete Nordic cooperation. The theme, linked open cultural data in the Nordic countries, was an easy decision. The Semantic Web we have today provides us with the technological tools that allow us to link together cultural information in a complex system, to which everyone can contribute, and which enables linking of objects, documents, images, places, people and events in a way that create meaning and context. The Semantic Web can create knowledge through the many stories that can be told.

With all presentations and meetings from this conference in fresh memory, I am glad that we chosed this theme.

 

b2ap3_thumbnail_Tim-Sherrat_02.jpg 

Tim Sherratt giving his presentation ”A map and some pins”: open data and unlimited horizons. 

 

The Minister of Culture, Lena Adelsohn Liljeroth. said in her speech that she believes strongly in the potential of a Nordic collaboration on digital heritage. She brought up a number of important pre-conditions to achieve the objectives of an open and creative use of digital cultural heritage information: ”It is at the moment when information about our cultural heritage is used that we start to benefit from it. Only then can we see what we get back on our investments. However, this requires that the information is easily accessible and free to use so that the users can become co-creators of our common cultural heritage. ”

 

Lena-Adelsohn-Liljeroth_02.jpg

Lena Adelsohn Liljeroth, Minister of Culture

 

There is a lot that we at Digisam take with us from the days in Malmö for our future work. Personally, I will try to keep as much as possible of the energy that the attendees and speakers brought to the conference. I will also carry with me the conviction that it is the power of information that binds us together. The idea of linked open data seems almost to live it´s own life and is something that we carry with us in our daily work. A good illustration was made by Ingibjörg Steinunn Sverrisdottir in her talk: From being an issue that I had to look for people to talk about it with, the interest for linked open data has increased dramatically only in the past year.

b2ap3_thumbnail_Merete-Sanderhoff.jpg

Our moderator, Merete Sanderhoff

 

I wish to give my sincere thanks to the speakers, the participants, our collaboration partner Media Evolution and Merete Sanderhoff who in an excellent way moderated the conference! You have all helped us to set the direction forward. And to go further, we need your thoughts and ideas about concrete Nordic cooperation. So, tweet, email or contact us by other means. We look forward to hear from you so that we can go forward and together create a platform for Nordic collaboration about our digital Nordic Cultural Heritage.

Rolf Källman

Gamla kartor i nya medier

b2ap3_thumbnail_lesley.jpg

b2ap3_thumbnail_lesley.jpg
 
Lesley Kadish är arkeolog, antropolog och GIS curator på Minnesota Historical Society i Saint Paul. Hon är också Fulbright-stipendiat vid finska Nationalakivet i Helsingfors och i april kommer hon till Stockholm för att berätta om sitt arbete med bl a georeferering av historiska kartor, geotaggning av fotografier och annan crowdsourcing av information.
 
Det är ett spännande fält som berör många av kulturarvsinstitutionerna och deras digitala arbete. Digisam vill därför hälsa dig välkommen att ta del av Lesley Kadishs erfarenheter vid ett öppet heldagsseminarium på Riksarkivet i Marieberg tisdagen den 16 april 2013. Under dagen kommer vi också att få ta del av Riksarkivets arbete med äldre och yngre geometriska kartor.
 
Seminariet hålls på engelska och deltagande är avgiftsfritt men OBS kräver föranmälan på adress digisam@riksarkivet.se senast den 10 april. Detaljerat program kommer som bekräftelse på din anmälan. 
 
Välkommen!
 
Johanna Berg, Digisam

 

b2ap3_thumbnail_marieberg.jpg
Marieberg, utsnitt ur Lundgrens karta över Stockholm 1885

Ramverksprocessen – slutet på början

b2ap3_thumbnail_maps.jpg
 
De 24 myndigheter som berörs av Regeringens strategi Digitalt kulturarv har fått i uppdrag att utarbeta interna planer för sitt arbete med att digitalt bevara och tillgänglig­göra verksamhet, samlingar, arkiv och audiovisuella arkiv. Digisam vill stödja och samla arbetet med dessa planer och har därför initierat ett gemensamt ramverk för planernas utformning.

En mindre grupp experter har hjälpt oss att ta fram ett underlag som kommer att slutredigeras före påsk. Vi vet att det tyvärr blir kort om tid för er, men vill ändå ge flera kolleger en chans att lämna feedback på dokumentet. I synnerhet undrar vi om det är något som är svårt att förstå, eller om vi möjligen missat någon avgörande fråga. Kommentera gärna här nedan eller maila mig direkt, men OBS senast den 17 mars.

Här är länken till underlaget (pdf)

Då arbetet med underlaget är avslutat kommer Digisam att bjuda in till ett antal öppnare möten, som är tänkta att ge de operativt ansvariga på myndigheterna stöd under utarbetandet av planerna. Vi återkommer om detta!

Johanna Berg, Digisam

DISKA rullar igång

Kopparna diskas, Hotel de Gink ca 1910. Fotograf: okänd, Library of Congress, US (pd)

Vi har tidigare berättat om vårt DISKA-projekt som under 2013 ska leda till att vi alla får tillgång till vissa väsentliga auktoritetslistor som länkbar, öppen data via webben. Projektet inleds med en inventering, och vi är glada att kunna presentera en ny medarbetare som kommer att ansvara för den. Välkommen Helena!

Jag heter Helena Lundin och har idag börjat på mitt nya jobb här på Digisam i projektet DISKA (digitala, semantiska kulturarvsauktoriteter). Mitt arbete går ut på att inventera Digisams 24 medverkande myndigheter på register, listor, databaser, kartotek eller liknande som kan tänkas finnas på personer, organisationer eller annat som inte direkt knyter an till enstaka föremål, men som ändå kan vara intressant för att fördjupa kunskapen om det. Alltså handlar det inte om direkta samlingar utan snarare om parallella register som kanske tidigare använts internt. Till en början kommer jag att undersöka vad som finns och sedan kommer en referensgrupp ta ställning till vad som är intressant att gå vidare med och länka som öppen data. Inventeringen är planerad att ta två månader. Min arbetsplats är på Krigsarkivet, men jag kommer troligen att röra mig ute på de olika myndigheterna mycket.

 

Jag kommer tidigare från museibranschen och har arbetat på flera museer med bland annat katalogisering av museiföremål. Nu närmast har jag dock de senaste tre åren arbetat med en inventering av svenska träleksaker för en kommande utställning med Bard Graduate Center, New York som uppdragsgivare.

 

Har ni några frågor eller andra funderingar kring DISKA-projektet och inventeringen tveka inte att höra av er till mig på helena.lundin@riksarkivet.se.

 

Helena Lundin

 

 

Digisam på nätet vecka 6 och 7

15 februari

Bra lunchmöte med repr för #Skansen idag. Och en hel del inre arbete att hinna ikapp med efter många resdagar. / Johanna

 

14 februari

 
Med Fra Mauros världskarta från 1500-talets mitt som fond, berättade Sanja i torsdags om kulturarvsinstitutioner och e-infrastruktur i Sverige under projektet DCH-RP:s plenarmöte på Biblioteca Nazionale Marciana i Venedig /rolf

Är på Borås högskola för att diskutera fördjupat samarbete mellan Borås, KTH & Digisam/kulturarvsområdet. Spännande! / Johanna

11 februari

 
Bra diskussion på Museiverket idag, med nordiska kollegor, om bl.a. möjlig samverkan kring översättning av SPECTRUM. / Rolf, Sanja och Johanna

 

6 -7 februari

Rolf och Johanna åkte till Fränsta och var med på Digidailys slutseminarium. De närvarande internationella experterna Edwin Klijn och Simon Tanner var imponerade av MKC och DigiDaily.   says the workflow&performance, imaging&quality and production cost is world class actually best in the world!

 

Tips om intressanta länkar

Vem vill vinna 15 000 euro? / Johanna

 
 
 
Har din institution fritt material som skulle förtjäna större uppmärksamhet? OKFN söker gästbloggare som vill dela med sig av kulturarvet på OpenGLAM. / Johanna

 
 
 
Dags att förbereda sig för Open Data Day, den 23 februari, överallt i hela världen! / Johanna

 
 
It’s a wakeup call for us all, says Andrew Green at the National Library of Wales. It’s essential reading for anyone in the business of access to digital content. / Johanna

 
 
   
London i april? / Johanna

 
Konst på webben är – också – en fråga om siffror. / Johanna

 
  
 
Vill du fördjupa dig i Creative Commons en eftermiddag? Välkommen den 27 feb till Stockholm http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/att-ateranvanda-och-skapa-nytt-ett-halvdagsseminarium-den-27-feb/ 

 

Digisam på nätet vecka 5

För att inte allt vi skriver ska försvinna i webbflödet, och för de som inte har FB och inte läser på Twitter, så kommer vi att göra veckovisa uppsamlingsbloggposter. Här är veckan som gått 28 januari – 3 februari:

 Möten, konferenser, etc.

2 februari:
Tack till Umeå universitetsbibliotek och Västerbottens läns ABM-institutioner för en bra konferens i veckan som gick!

Staffan Sandberg demonstrerar bokskannern, en sympatisk robot.

31 januari:

Digisam är på Umeå universitet idag och deltar i konferensen ”Syns vi så finns vi”. Rolf berättar om digitaliseringsstrategi och regionerna.

Kommentarerna efter Rolfs föredrag handlade om hur så stora insatser finansieras -att många inte ska behöva göra samma sak på olika håll-, önskemål om en centraliserad växlingslåda för metadata, hur man kan delta i Digisams arbetsgrupper, hur vet man vilka auktoriteter som är ”rätt”, och hur Digisam ser på K-samsök. Det var också mycket diskussioner om standarder och upphovsrätt.

  • 27 milj har Umeå universtetsbibl i årl budget för att förse sina användare med böcker, e-resurser mm för studier och högklassig forskning.
  • …därför måste vi fokusera på att användandet ökar säger Sandra Jonsson.
  • Ni (minnesinst) sitter på material som skulle få folk att fullständigt glömma sitt ointresse.
  • Glöm inte att ni har ett ansvar för att användarna lär sig att använda era tjänster säger Ann Wklund.
  • Peder Andrén berättar om vägen från NAD till det europeiska arkivportalen APE.
  • Kommer den Europeiska Arkivportalen att vara en långsiktigt hållbar resurs – ja, säger Peder Andrén.
  • Rolf var på vindsvandring på Nationalmus med efterföljande dragning för/diskussion med centralmuseicheferna om samverkansomr med Digisam
  • Johanna var på möte om digitaliseringsfrågor på DN.

30 januari

Har varit på Ku-dep på fm för att diskutera svenska insatser under ordf-skapsåret i Nordisk ministerråd. T ex #nordlod ! /Johanna

Anki Berg på Västerbottens museum berättar medryckande om hur museet använder sociala medier som en grundläggande plattform för kommunikation med användarna. /rolf


29 januari

Kommer just från intressant möte om museistatistik med Rickard Bengtsberg på Kulturanalys. / Johanna

Tack till Torsten Nilsson och Daniel Lind på Västerbottens museum för ett bra möte om samlingssystemet SOFIES utveckling mot version 8 och vilka samband som finns med Digisams uppdrag! /rolf

 

Länkar

Den europeiska arkivportalen #ArchivesPortalEurope är nu släppt i vers 1.1 – innehåller 45 milj digitala objekt http://www.archivesportaleurope.net/ #arkiv  

 

Om ett samlat norskt API över kulturarvsresurser för app/webbutveckling. Ska bli intressant att se vad det kan leda till! http://kulturognaturreise.wordpress.com/2013/01/26/
norvegiana-api-digitaltmuseum-apps4norge-og-apne-data

 

Historiska data + Visualisering = Jättefint! / Johanna http://www.handsomeatlas.com/

 

  The Museums & Mobile Online Conference VI äger rum på webben tisdagen den 19 mars 2013 och består av nio case studies och en key note-föreläsning. Registrera dig idag! / Johanna http://www.museums-mobile.org/program-details-mm6/

 

Digisam, CC Sverige och .se bjuder in till samtal om svåra frågor rörande upphovsrätt och CC-licenser. Välkommen! / Johanna http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/att-ateranvanda-och-skapa-nytt-ett-halvdagsseminarium-den-27-feb

 

  En liten påminnelse: På holländska Open Beelden (Öppna bilder)finns 15 petabyte CC-licensierad film/video på en helt öppen plattform (där både format, kod och mjukvara byggts på öppen standard). Heja Holland! / Johanna http://www.openbeelden.nl/

 

Louisiana i Humlebaek den 1 mars? / Johanna http://www.fabel.se/trulydigital

 

”Game rockart” – ett digitalt spel om hällristningar i Nämforsen. http://rockart.humlab.umu.se/game/

 

”It’s easy to use and highly addictive” – British Library behöver din hjälp med världens finaste historiska kartsamling. Give them a hand! / Johanna http://www.culture24.org.uk/history%20&%20heritage/art417833

 

Ljud på webben – Både interaktivt och coolt! / Johanna http://www.oljudsthlm.se/home

 

  OKFN har lagt upp en ny resurs som listar GLAM/ABM-resurser som finns fritt & öppet tillgängliga på webben utan restriktioner. Det är bra eftersom det gör det lättare för många att hitta användbart material. Komplettera gärna med mer innehåll! / Johanna http://openglam.org/2013/01/28/new-section-on-openglam-open-collections/

 

  Spana rapporterar om en stark trend. / Johanna http://www.riksutstallningar.se/content/spana/%C3%B6rat-mot-%E2%80%9D-internet-things%E2%80%9D

 

Classical Music Hack Day pågår just nu i Wien där utvecklare och musiker tillsammans kommer att ta fram nya applikationer för klassisk musik. /Sanja http://www.classicalmusichackday.org/

 

OCLC blogg: Linking Library Data to Wikipedia. /Sanja http://www.oclc.org/research/news/2013/01-31.html

 

IFLA, ICA, CCAAA, ICOM, ICOMOS och ICSTI har tillsammans antagit CDNL rekommendationer för ”Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives” som fokuserar på utvecklingen av globalt distribuerade digitala samlingar. /Sanja http://www.ifla.org/news/statement-of-principles-on-global-cross-sectoral-digitisation-initiatives

 

Using semantic web technologies in the DCA (Digitasing Contemporary Art) project. /Sanja http://www.dca-project.eu/news_activities/detail/using_semantic_web_technologies_in_the_dca_project

 

Alla samarbetsprojekt med svensk koordinator eller svenska medverkande som har fått stöd inom EU:s kulturprogram sedan 2007 finns nu samlade på Kulturrådets webbsida. /Sanja http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Projektbank-pa-webben/

 

EDUCA – Berlin i december? / Johanna http://www.online-educa.com/

Länkad öppen data-workshop på Riksarkivet

Förra veckan (21 – 25 januari) hölls en workshop på temat öppen länkad data på Riksarkivet i Marieberg. Det hela sparkades igång på måndagen med att riksarkivarie Björn Jordell hälsade alla välkomna. Öppen data-evangelisten Peter Krantz berättade för en fullsatt hörsal vad öppen länkad data är och varför det är bra (Peters presentation finns här).

Peter Krantz visar den femstjärniga modellen för öppen data.

Personal från Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet arbetade tillsammans under veckan med att öppna och länka samman dataset som är av stort intresse också för många aktörer utanför de tre myndigheterna. Det dataset som det fokuserades mest på var auktoritetsposter (uppgifter om personer och organsiationer) från Riksarkivets NAD och ARKIS.

Arbetet tog avstamp från de poster som fanns både hos KB, RAÄ och RA. Man fokuserade på personposter eftersom dessa ofta är lättare att matcha mot varandra än t ex platser. ”Sven Hedin” på Riksarkivet kan enkelt matchas och identifieras som samma person som KBs ”Sven Hedin”.

Rent praktiskt innebar det bl a att några aukoritetsposter för kända personer länkades till så kallade URIer. En URI är en kodsträng som identifierar en unik resurs. Två stora URI-källor är VIAF och DBPedia. Om vi fortsätter med exemplet ”Sven Hedin” så är NADs post om Sven numera länkad till DBPedias Sven Hedin-URI. Till DBPedia pekar redan ett stort antal länkar från andra öppna datakluster. Genom DBPedia är man säker på att det är samma ”Sven Hedin” som andra som länkat till posten avser.

Under veckan så identifierade man också vilka olika typer av auktoriteter som Riksarkivet har, och man tilldelade dessa typer lämpliga kodspråk, s k ontologier. För auktoritetstypen personer använde man ontologin FOAF (Friend Of A Friend – beskriver personer, deras aktiviteter, och hur de förhåller sig till andra personer och objekt). Förutom FOAF användes SKOS för att beskriva ämnesord och hierarkier, Dublin Core för allmänna bibliografiska begrepp, samt DBPedias egen ontologi för att med dess generella klasser och begrepp beskriva ytterligare detaljer, såsom födelseår och platser.

Matchning av RAs auktoritetstyper med lämpliga ontologier.

Det sattes även upp SPARQL-endpoints till den länkade data från RA som skapats under veckan, samt till RAÄs redan publicerade öppna data. En SPARQL-endpoint låter andra få åtkomst till datat så att t ex samsökningar i många datalager går att göra utan att först behöva importera/aggregera allt till en och samma databas.

Veckan avslutades på fredagen inför en åter smockfull åhörarsal med att Martin Malmsten presenterade vad som hade åstadkommits. Riksarkivarien och riksbibliotekarien var på plats, riksantikvarien hade representation närvarande. Alla tre var eniga om att öppen länkad data är bra och något som ska jobbas med i framtiden. Nu kommer Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Riksantikvarieämbetet att gå vidare i arbetet med att publicera länkad öppen data till nytta för användare, informationsförvaltare och samhället i stort.

/Susanne