Så var årets första Digisamfika

Vid årets första Digisamfika samlades hela tretton deltagare – såväl tidigare eldsjälar som nyfikna nykomlingar – för att prata kultur och digitalisering.

Bodil Gyllensvärd, arkivchef på stiftelsen Armé-, marin- och flygfilm, deltog för första gången och passade på att bolla tankar och snappa upp tips kring hur de rent praktiskt ska kunna jobba mer med aggregering och länkad data. ”Jag uppskattar det informella. Att få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och även kunna få svar på konkreta frågor är vad jag tar med mig av den här träffen.”

Ytterligare en ny bekant var Karin Martinsson, utredare på Svenska biblioteksföreningen, som uppskattade möjligheterna att knyta nya kontakter. ”Bland annat hade jag ett långt samtal om vad digitaliseringen kan innebära för slutanvändaren, det vill säga medborgaren, som vi mångt och mycket finns till för.”

Digisamfikat är till för alla som tycker kultur och digitalisering känns spännande. Vi träffas sista fredagen varje månad där vi pratar och utbyter erfarenheter. Nästa fika är den 22 februari – inte missa!

Årets första Digisamfika 25 januari!

Musée McCord Museum Gymnastic group, Montreal, QC, 1891             No known copyright restrictions

Fredag 25 januari är det Digisamfika! Vi ser fram emot att träffa er alla på årets första fika. Äntligen är sekretariatet fullt bemannat! Samordnare Moa är tillbaka från föräldraledigheten och kommunikatör Mikael börjar hos oss på måndag 21 januari. Till fikat kommer även Hui från Kina som skriver en masteruppsats om digitalt kulturarv i samarbete med oss. Vi ses på Espresso House i Konserthuset vid Hötorget, Stockholm, kl. 08:00-09:30! 😀

 

Konkurrensverket tar ställning mot upphandlingsskyldighet mellan statliga myndigheter

Kungliga bibliotekets samverkan med Riksarkivet kring digitalisering av bland annat nyhetstidningar har en längre tid bromsats av ett fall där frågan väckts gällande om arbetet borde ha upphandlats eller inte. Digitaliseringen har skett på Riksarkivets Mediakonverteringscentrum på uppdrag av Kungliga biblioteket, och myndigheterna själva har varit av uppfattningen att detta faller inom ramarna för samverkan inom staten.

Nu har Konkurrensverket gjort ett ställningstagande i frågan. Konkurrensverket konstaterar bland annat att EU inte kan bestämma hur en medlemsstat väljer att organisera sig. I Sverige har man valt att organisera sig på så sätt att de statliga myndigheterna är en del av staten, de är alltså en och samma juridiska person. En juridisk person kan inte ingå kontrakt med sig själv, och därför finns heller inget krav på offentlig upphandling:

”Att en statlig myndighet nyttjar resurser från en annan statlig myndighet som ingår i samma rättssubjekt, exempelvis genom att ta emot tjänster efter överenskommelse, innebär därmed inte att myndigheterna ingår ett upphandlingspliktigt kontrakt. Under sådana omständigheter föreligger inte någon upphandlingsskyldighet.” 

Läs hela ställningstagandet här: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/stallningstagande/18-0514_stallningstagande_2018-1.pdf

Frågan förutsätter även fortsättningsvis överväganden från myndigheternas sida men pekar i riktning mot att Kungliga biblioteket och Riksarkivet kan fortsätta sin samverkan kring digitalisering.

Från Digisams perspektiv är ställningstagandet naturligtvis väldigt välkommet. Konkurrensverkets bedömning av vilka förutsättningar som gäller för samverkan myndigheter emellan bidrar till att göra det enklare att samlas kring gemensamma lösningar för ett digitaliserat och användbart kulturarv.

God jul önskar Digisam!

’Digitaliserat kulturarv tillsammans’ – seminarium 29 januari 2019

Sekretariatet bjuder in till en eftermiddag kring vårt gemensamma uppdrag – ett digitaliserat, tillgängligt och användbart kulturarv för alla. Seminariet riktar sig i första hand till medarbetare och chefer vid Digisams 22 medverkande institutioner.

Vi kommer bl.a. lyssna på en föreläsning om AI och föra gruppdiskussioner om olika områden som på olika sätt kopplar till Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv:

  • Massdigitalisering av kulturarvsmaterial – bör vi verkligen syssla med det och hur förhåller vi oss i så fall till uppgiften i en värld präglad av snabb teknikutveckling?
  • Hur ser den framtida användningen av det digitaliserade kulturarvet ut och vilka anspråk ställer den på produktion och bevarande?
  • I kulturarvspropositionen lyfts tillämpning av Digisams principer och internationella standarder fram som viktiga områden att verka för. Hur samlar vi oss kring dessa uppgifter och vilket fokus och prioriteringar bör arbetet ha?

Vi kommer också dyka ner i aktuella utmaningar och diskutera knäckfrågor hos de medverkande institutionerna just nu.

Detaljerat program kommer efter nyår.

Vi bjuder på eftermiddagsfika. Vänligen ange särskilda önskemål avseende allergier och dylikt i anmälan.

Varmt välkomna önskar vi på sekretariatet!

Tidpunkt: 29 januari, kl. 13:00-17:00
Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm
Anmälan: digisam@raa.se
Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig redan idag!

GDPR: Så behandlar vi personuppgifter

Rapport från Digital Cultural Heritage Experts-gruppens senaste möte

6-7 november hölls det fjärde mötet för EU-kommissionens Digital Cultural Heritage Experts-grupp (DCHE), som bland annat ansvarar för Europeana. EUs medlemsstater är företrädda och Sveriges delegater var Eva Stengård från Kulturdepartementet och Henrik Summanen från Digisam.

Under mötet rapporterade kommissionens delegater kring sammanställningen av den progress report som försöker stämma av läget för digitalisering inom kulturarvet hos de medverkande. Mycket nyttig information kom från detta, bland annat att flera länder nu rapporterar att de har kompetenscenter av Digisams modell för att stödja digitalisering, att rättighetsfrågan fortfarande ställer till ganska stora problem och att det blir fler samarbeten med privata företag och civilsamhället. Det var också roligt att höra att Sverige var näst bäst i Europa på att leverera högkvalitativt innehåll till Europeana.

Mötet fokuserade sedan på Europeana, som tar nya tag under ledning av Harry Verwayen. Det kommer att skrivas en oberoende utvärdering av Europeana, och sedan kommer en strategi fram till 2025 att skrivas. Det är också viktigt att de olika rollerna och ansvaren mellan EU, medlemsstaterna, expertgrupperna och aggregatorerna tydliggörs, menar Harry.

Andra dagen ägnades huvudsakligen åt hur kulturarvsinstitutionerna ska hantera 3d-information. Etienne Tellier från ICONEM i Frankrike redogjorde för deras projekt att rädda och visualisera kulturarv. Han menar bland annat att kulturarvet förstörs i samband med urbaniseringen genom plundring och krig. Massturism är också det ett ökande problem. Under hans presentation visades hur man med 3d-teknik och drönare lyckades dokumentera områden som var under IS-kontroll i Syrien, med syftet att bevara dessa för eftervärlden om de skulle förstöras. Behovet av tydliga standarder och riktlinjer inom 3D är stort inom hela Europa, och även Digisam jobbar med denna fråga.

DCHE-möten hålls en gång i halvåret, på plats i Luxemburg.

Användarmöte för museisystemet Sofie

Sofie – ett system för att hantera information på museer, skapat och driftat av Västerbottens museum, hade användarmöte på Norrköpings stadsmuseum i slutet av oktober. I version 8, som liksom föregångaren är ett webbaserat system, har flera tillägg gjorts.

Mycket av vidareutvecklingen handlar om att förbättra effektiviteten för de som är administratörer i systemet. Det ska vara enkelt att ta fram listor över föremål, att jobba med flera objekts beskrivningar samtidigt och att ladda upp filer. Just nu handlar utvecklingen bland annat om sökning i flera fält samtidigt, egna sökformulär och sortering och listningar på den publika sidan.

Sofie är inte ett system som hanterar digitala objekt, så en originalfil av ett digitaliserat objekt – ofta uppemot 100 mb stor – måste förvaras på annan plats, till exempel en server som museet administrerar. Det blir då viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan museets föremål, den högupplösta originalfilen, representationen på internet (hos Sofie) och persistent identifierare (K-samsök). En del diskussioner kring detta avhandlades också på mötet.

Under andra dagen föreläste Henrik Summanen från Digisam kring vad digitalisering och digital transformation är. Det var en hel del frågor från publiken, och så som det ofta är handlar det i hög grad om juridiska frågor på Internet. Tidigare var det många frågor kring upphovsrätter och CC-licenser, och idag är det många frågor kring GDPR och konsekvenserna för museer och de samlingar man har digitaliserat.

Systemet Sofie har i version 8 113 kunder och det var 32 deltagare på seminariet.

MuseumNext Tech 2018 i Amsterdam

Foto: Henrik Summanen

I början av oktober hölls konferensen MuseumNext Tech 2018 i Amsterdam, denna gång med teknikfokus och med efterledet -Tech. Konferensen riktar sig till museer och är en mötesplats för diskussioner kring vad museer är idag och i framtiden – digital transformation är förstås en stor del av detta. Henrik Summanen från Digisam var där.

En stor del av konferensens talare fokuserade på digitala aspekter av hur spelmetodik kan användas inom museisfären. Både taktila spel, digital visualisering och ljudbaserade spel avhandlades, och det var många konkreta tips kring vad man bör göra, och vad man inte bör göra. Till exempel visade J. Paul Getty museum hur man genom att kombinera samlingen med en fiktiv värld kunde nå ut till användargrupper som annars inte hade kommit dit alls.

Andra talade om löpande-band-digitalisering, vilka problem som kan tänkas dyka upp och hur man ska resonera när man har 80 miljoner objekt som behöver digitaliseras.

Men det intressantaste och mest tankeväckande synpunkterna kom från Shannon Darrough på Museum of Modern Art (MoMA) som pratade om ”the cost of saying yes” – att utveckling och förändring inte bara handlar om att säga ja till allt som verkar spännande, utan att det finns ett ansvar förknippat med alla projekt man startar, gentemot alla användare och anställda som engagerar. Kontentan av detta är att den digitala transformationen i hög grad handlar om att lära sig säga nej till rätt saker.

Oktobers Digisamfika coming up!

Image from page 277 of ”The Wedgwoods: being a life of Josiah Wedgwood; with notices of his works and their productions, memoirs of the Wedgwood and other families, and a history of the early potteries of Staffordshire” (1865)
No known copyright restrictions

Tiden går fort när man har roligt. Nu är det dags för Digisamfika igen! Vi på sekretariatet har många spännande saker på gång tillsammans med våra 22 medverkande och ser fram emot att träffa er alla över kaffe och fortsätta våra kreativa diskussioner! Vi ses 26 oktober på Espresso House Hötorget, kl. 08:00-09:30. Välkomna!

Digisams ledningsdialoger och Forum för digitalt ledarskap

Digisam har under året träffat de medverkande institutionernas ledningar. Sammanlagt har vi träffat 89 medarbetare fördelade på 15 tillfällen. Målet har varit att etablera en kontakt som saknats tidigare. De intryck och insikter vi på sekretariatet tagit med oss från mötena kommer att omsättas inom samverkan som underlag för diskussion under Forum för digitalt ledarskap.

Forum för digitalt ledarskap är en heldag där de medverkandes högsta chefer erbjuds tillfälle att möta de övriga ledarna inom samverkan samt omvärldsbevakning i form av föreläsningar och workshops.

I oktober 2018 äger Forum för digitalt ledarskap rum för tredje gången. I år är Sara Tunheden, projektledare/tjänstedesigner (Innovationsguiden) och David Ståhlberg, digital rådgivare, författare och tidigare chef på Google keynote speakers.

Sara Tunheden och David Ståhlberg tar upp frågor som samverkan, omvärldsanalys, användarcentrering samt teknik. Centralt för verksamheter i en digital värld är att skapa värde för dem verksamheten är till för samt att bygga in lärande och innovation.

/Christoffer Blom