Enskilda bildavtal rörande Digisams rekommendation

Avtalsblankett för kulturarvsinstitution som vill göra sin digitaliserade bilddatabas tillgänglig på egen webbsida och illustrera den med enstaka bilder ut bilddatabasen. Bildavtalet tecknas mellan den enskilda kulturarvsinstitutionen och upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Hämta mallen här.

Mer information.

Följande mallar är bilagor från Digisams rapport Vägledning om upphovsrätt och angränsade lagstiftning.

Avtalstext om samtycke från människor på bild

checklista

Den här avtalstexten kan användas när fotografering sker av kulturarvsinstitutionens verksamhet då det förekommer vuxna och/eller barn på bild och bilden ska användas för att marknadsföra verksamheten på webb eller i skrift. Hämta här.

Upphovsrätt vid uppdragsfotografering

Den här avtalstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen ger en extern fotograf i uppdrag att dokumentera verksamheten i stort, vid enskilt evenemang eller för annan typ av uppdragsfotografering i verksamheten. Hämta mallen här.

Överlåtelse av bildsamling

checklista

Den här avtalsmallen kan användas när kulturarvsinstitutionen ska överenskomma med en upphovsperson, dennes efterlevande eller annan rättighetshavare om överlåtelse av bildsamling. Hämta avtalsmallen här.

Upphovsrätt gällande anställd fotografs bildmaterial

Den här avtalstexten kan användas mellan kulturarvsinstitutionen och fotograferande personal när fotograferingen sker i anställningen. Avtalstexten kan komplettera ordinarie anställningsavtal eller kan utgöra tillägg till redan tecknat anställningsavtal. Motsvarande text kan även användas vid annan typ av anställningsliknande form hos kulturarvsinstitutionen samt vid praktik. Hämta mallen här.

Upphovsrätt riktad till användare

checklista

Den här informationstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen vill upplysa allmänheten, forskare och andra användare om vilka bestämmelser som finns enligt gällande lagstiftning. Hämta avtalsmallen här.