I Digisams kalender hittar du workshop, seminarium och andra event som kan vara intressanta för dig som jobbar med digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet. Evenemangen är dels sådana som Digisam och Digisams sekretariat anordnar, men även av andra.

Augusti

21 augusti: Offentliga rummet, digital konferens.

September

29-30 september: Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor, Stockholm

Oktober

19-20 oktober: Connect to Collect – A conference about collecting Social Digital Photography in Archives and Museums på Nordiska museet.

2020

27-29 april: Arkivveckan i Uppsala.

Vill du synas här?

Har du ett evenemang som du vill att vi lyfter här? Mejla mikael.weikvist@raa.se