I Digisams kalender hittar du workshop, seminarium och andra event som kan vara intressanta för dig som jobbar med digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet. Evenemangen är dels sådana som Digisam och Digisams sekretariat anordnar, men även av andra.

September

24 september: Öppet kulturarv, nätverksträff om öppna data. Arrangeras av Riksarkivet och Digisams sekretariat.

25-27 september: Hack for Heritage 2020.

29-30 september: Informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor, Stockholm

Oktober

6-7 oktober: Nätverksträff immersiva medier, digital träff.

8 oktober: De samhällsviktiga arkiven – webbsänd seminarieserie från Riksarkivet. Tema: Arkiven och framtiden, demokrati, tillit och samhällsviktig information.

13 oktober: Webbinarium om Wikidata, målgrupp bibliotek. Arrangör Kungliga biblioteket.

14 oktober: De samhällsviktiga arkiven – webbsänd seminarieserie från Riksarkivet. Tema: Att dokumentera det extraordinära, samverkan och utveckling

19-20 oktober: Connect to Collect – A conference about collecting Social Digital Photography in Archives and Museums på Nordiska museet.

22 oktober: De samhällsviktiga arkiven – webbsänd seminarieserie från Riksarkivet. Tema: Informationssäkerhet och arkivförvaltning.

November

23-24 november: Internetdagarna, arrangeras av Internetstiftelsen. Digital konferens.

December

3-4 December: 3rd Digital History in Sweden Conference, Uppsala universitet.

Vill du synas här?

Har du ett evenemang som du vill att vi lyfter här? Mejla mikael.weikvist@raa.se