I Digisams kalender hittar du workshop, seminarium och andra event som kan vara intressanta för dig som jobbar med digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet. Evenemangen är dels sådana som Digisam och Digisams sekretariat anordnar, men även av andra.

April

20 april: Nätverksträff Immersiva medier, Livrustkammaren i Stockholm.

24 april: Digisamfika

Maj

8 Maj: 3D + kulturarv, en inspirationsdag, Historiska museet i Stockholm

12-14 maj: Arkivveckan i Uppsala – framflyttad till 27-29 april 2021!

15 maj: Öppet kulturarv – nätverksträff om öppna data, Riksarkivet i Stockholm

19-20 maj: Biblioteksdagarna i Göteborg – inställt!

26 maj: Digin, nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet inom offentlig sektor, Stockholm.

27-29 maj: Digikult i Göteborg – inställt!

Juni

5 juni: LOA 2020, Kungliga biblioteket (Garnisonen, Karlavägen 100)

10-12 Juni: Workshop – forska på och berika digitala samlingar i Stockholm. Arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Digital Humaniora Uppsala universitet.

September

7-9 september: Musernas vårmöte

Oktober

Connect to Collect – A conference about collecting Social Digital Photography in Archives and Museums på Nordiska museet – datum ej bestämt.

Vill du synas här?

Har du ett evenemang som du vill att vi lyfter här? Mejla mikael.weikvist@raa.se