I Digisams kalender hittar du workshop, seminarium och andra event som kan vara intressanta för dig som jobbar med digitaliseringsfrågor inom kulturarvsområdet. Evenemangen är dels sådana som Digisam och Digisams sekretariat anordnar, men även av andra.

Mars

11 mars: Frukostseminarium om KB-labb. Arrangör Digisam och Kungliga biblioteket. Karlavägen 96.

19-20 mars: Connect to Collect – A conference about collecting Social Digital Photography in Archives and Museums på Nordiska museet

27 mars: Digisamfika

April

20 april: Nätverksträff Immersiva medier, Livrustkammaren i Stockholm.

24 april: Digisamfika

27-29 april: Museernas vårmöte i Visby

Maj

12-14 maj: Arkivveckan i Uppsala

15 maj: Öppet kulturarv – nätverksträff om öppna data, Riksarkivet i Stockholm

19-20 maj: Biblioteksdagarna i Göteborg

27-29 maj: Digikult i Göteborg

Juni

10-12 Juni: Workshop – forska på och berika digitala samlingar i Stockholm. Arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Digital Humaniora Uppsala universitet.

Vill du synas här?

Har du ett evenemang som du vill att vi lyfter här? Mejla mikael.weikvist@raa.se