Posted on

Den 18 november hölls en workshop i det digitala verktyget Movio på Riksarkivet i Stockholm. Movio är ett verktyg i vilket det går att skapa digitala utställningar, och det utvecklas just nu inom ramen för EU projektet Athena Plus. Syftet med workshopen var att presentera en pilotutställning som Nationalmuseum och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet gemensamt har tagit fram i Movio, och att låta deltagarna prova på verktyget och tycka till om dess form och funktioner.

Rolf Källman och Sanja Halling från Digisam inledde med att berätta om Athena Plus projektet. Tack vare det samarbete som pågår i projektet har det varit möjligt för kulturarvsinstitutioner från hela Europa att ta fram pilotutställningar i Movio. I projektet tar man också fram en best practices handbok för digitala utställningar, och har en arbetsgrupp som arbetar med frågorna. Athena Plus projektet arbetar även med en rad andra frågor som berör europeiska kulturarvsinstitutioner – läs mer här. Rolf och Sanja berättade även om Digisams EU-nätverk, dit vi välkomnar fler deltagare och där bland annat Athena Plus projektet finns representerat.

b2ap3_thumbnail_movio1.jpg
Därefter presenterade Karin Glasemann från Nationalmuseum och Linnéa Karlberg från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet sin pilotutställning om drottning Kristina. De lyfte bland annat fördelen med att skapa en digital utställning gemensamt, eftersom båda museer har material som handlar om samma teman. Att samarbeta genom att ta fram en digital utställning kan också vara betydligt enklare än att göra en fysisk utställning tillsammans. Karin Glasemann och Linnéa Karlberg visade sedan olika funktioner i verktyget (så som storyteller, tankekarta, livslinje, geografisk resväg, med mera) och hjälpte deltagarna att på egen hand prova på, navigera i och tycka till om dito. Vi tackar för alla synpunkter och förslag!

b2ap3_thumbnail_movio2.jpgHistorisk resväg.

Slutligen presenterades tilläggsmodulen CityQuest som gör det möjligt att skapa guidade stads- och/eller museiturer med hjälp av bland annat QR koder.

För frågor om Kristina-utställningen eller plattformar för att testa Movio-verktyget är du välkommen att kontakta Karin Glasemann på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Linnéa Karlberg på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Moa Ranung

Posted on

Kommunikation är en viktig del av Digisams uppdrag. Vårt arbete består till stor del av att ta in information och synpunkter från omvärlden och dra slutsatser från dessa, samt att skicka tillbaka den kunskapsmängd vi ackumulerar och producerar tillbaka ut i världen. Vårt mål är att vår arbetsprocess ska vara så transparent som möjligt så att alla som är intresserade ska kunna följa vad vi gör. Inget beslut och ingen rapport bör komma som en överraskning om man följt oss på webben.

Alla på Digisam är aktiva kommunikatörer och talar och lyssnar så ofta tid finns. Vi har flera webbkanaler igång för att nå så många som möjligt med vad vi gör just nu och varför vi gör det. Hemsidan/bloggen är basen med information som är mer fast och utförlig, medan Twitter och Facebook är kanaler där vi matar på med omvärldsbevakning och andra spännande saker vi hittar.

Vi har också ett nyhetsbrev för att nå dem som ännu inte har hittat till våra andra kanaler. För er som vill samtala analogt och finns i Stockholm så har vi fikastund vid Hötorget den sista fredagen i varje månad (med få undantag - se vår kalender på startsidan för exakt information). Alla är välkomna att komma och prata med oss!

b2ap3_thumbnail_pyramid.png

Den här pyramiden visar hur mycket användar-engagemang som går åt för olika interaktionsnivåer. En kommentar på bloggen kräver mer tid och tanke än ett Gilla på Facebook (FB).

Vår potentiella publik är alla med ett intresse för digitalt kulturarv, alltifrån entusiaster som nyss har upptäckt vilka möjligheter som öppnas med det digitala och vill veta mer, kulturarvsveteraner som ännu inte känner till oss, till de som som är väl insatta och kanske redan jobbar direkt med oss. Vi jobbar för att de två första grupperna ska upptäcka att Digisam finns, och för att den sistnämnda gruppen (som vi hoppas läser detta inlägg) ska hitta till hemsidan, bloggposter och Facebook-inlägg. Vi försöker få med så många som möjligt genom att tänka på var ni som läser detta finns, vilken typ av information ni vill ha och på vilket sätt ni vill ta emot information. Det var så nyhetsbrevet kom till, för att tillgodose intresset för riktad mejlinformation.

b2ap3_thumbnail_digisam_infograf2.png
Här ovan är en uppskattning över de som tar del av vårt informationsflöde idag (blått) och den målgrupp vi gärna också vill nå ut till (den streckade ovalen). Vi skulle förstås gärna se en helt blå fyrkant, men framförallt har vi ambitionen att öka vår synlighet bland användarna i det streckade området - t.ex. medarbetare på de 24 myndigheter som ingår i vårt uppdrag, ni som jobbar med eller är intresserade av våra frågor, och alla som influerar och tar beslut inom kulturarvssektorn.

Vi försöker också hinna med att vara på seminarier och konferenser där vi kan träffa folk, omvärldsbevaka och presentera Digisam. Och även om vi inte hinner delta i all intressant omvärldsbevakning försöker vi ändå hålla ett öga på de saker som sker via webben, nätverk och genom att prata med kollegor från våra breda nätverk som har deltagit.

Slutligen vill vi säga att vi varmt välkomnar eventuella synpunkter på vår kommunikation, och tar gärna emot inspel i någon av våra kanaler.  

Susanne Danelius

b2ap3_thumbnail_pisa.png

The tourist pose at Pisa. Photo: Suedehead CC-BY-SA

On 4-5 December this year, the conference Cultural Heritage: Recalibrating relationships will be held in the city with the Leaning Tower – Pisa. During the conference, the first results of the RICHES (Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society) project will be presented. RICHES is a research project funded by the European Commission, and has the following main objective according to the project’s own website:

  • Reduce the distance between people and culture.
  • Recalibrate the relationship between heritage professionals and heritage users in order to maximise cultural creativity.
  • Ensure that the whole European community can benefit from the social and economic potential of Cultural Heritage.

The conference is organised around certain themes, such as living media and co-creation, processes of innovation, legal framework for the digital economy, and more. Several key-note speakers will hold presentations around the following subjects:

  • Assessing value in cultural heritage.
  • Digital cultural heritage in China.
  • Broadcast archives as Cultural Heritage.
  • Digital humanities and theatrical culture.

Digisam will be represented at the conference - Hope to meet you there!

Read more and register here (registration deadline 2 December). Attendance to the conference is free.

Moa Ranung

Posted on

b2ap3_thumbnail_riches.png

Den 6-11 september var jag på CIDOC 2014 konferensen, en årlig konferens organiserad av CIDOC  - den internationella kommittén för dokumentation av ICOM. På konferensen, som hölls i Dresden, fanns hundratals entusiastiska deltagare från museer och andra kulturarvsorganisationer från hela världen på plats för att diskutera aktuella frågor i arbetet med museisamlingar. Jag kunde snabbt konstatera att det finns frågor som gäller digital kulturarvsinformation som är precis lika aktuella hos kulturarvsinstitutioner över hela världen, oavsett om de är stora eller små. 

Konferensen var uppdelad i olika teman, med parallella sessioner. Det hela inleddes med en serie workshops. Flera digitaliseringsfrågor diskuterades under konferensens gång och spåret jag följde gällde framför allt metadatastandarder, länkad data och digitalt bevarande.

Murtha Baca från Getty Research Institute höll ett inledande tal om utmaningarna i att tillgängliggöra digital kulturarvsinformation, och de nya möjligheter som uppstår genom att digitala sammankopplingar skapas genom auktoritetsfiler och länkade öppna data. Murtha Baca berättade också om sina erfarenheter från arbetet med Getty Vocabulary Program och det nya projekt som hon deltar i, där man strävar efter att skapa en samarbetsplattform, så kallad Getty scholars workspace.

Under efterföljande metadatasession diskuterades flera frågor, bland annat samlingar som en del av forskningsinfrastrukturer samt hur arkivstandarder kan kopplas till dessa. Culturaitalia, den italienska kulturarvsportalen, där man har utnyttjat potentialen i länkbar öppen data, presenterades av Maria Teresa Natale.

Under sessionen om digitalt bevarande presenterade jag den bevarandeförstudie som har gjorts inom ramen för Digisams verksamhet. Flera deltagare kände igen de behov som lyftes fram i förstudien (se sammanfattning i förstudierapporten) och resultaten väckte stort intresse och många frågor. Diskussionen om digitalt bevarande fortsatte för min del under eftermiddagen i CIDOC-arbetsgruppen kring digitalt bevarande.

Under konferensens andra dag presenterade Tanya Szrajber från British Museum hur arbetet med museets samlingar har förändrats i den digitala eran. Tanya påpekade hur viktigt det är med samarbete mellan intendenter som har kunskap om materialet, dokumentationsexperter och IT-specialister när en digital samling skapas. Även om produktion av data alltid innebär en balans mellan kvalitet och kvantitet strävar man efter så hög kvalitet som möjligt. Vägen till att uppnå det är att följa tydliga riktlinjer, vedertagna standarder och att engagera intendenter i processen. Kulturarvsinstitutionerna behöver hålla jämna steg med förändringstakten - att låta tekniska framsteg löpa parallellt med katalogisering av samlingar innebär en ny era för dokumentation.

Cranach Digital Archive var ett av de praktiska exempel på forskningssamarbeten som presenterades. Initiativet startade 2009 och handlar om att tillgängliggöra information om Lucas Cranachs målningar, exempelvis i form av bilder, dokument, transkriberade arkivhandlingar och litteraturreferenser.

Dominic Oldman från British Museum höll i en presentation som diskuterade möjligheterna och begränsningarna med länkade data, och avslutade med att uppmana åhörare att skapa kvalitativa och kontextuella länkade data nu!

Sanja Halling

Digisam deltar i