b2ap3_thumbnail_ryttare_livrust.jpgBakbomsplåt i detalj, sadelbeslag från 1618. Livrustkammaren. CC-0

Igår, den 16 september, samlades museirepresentanter på Livrustkammaren för att lära sig mer om detta. LSH (Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet) publicerade i oktober förra året omkring 20 000 bilder på Wikimedia Commons, bilder som är helt fria att använda. Med detta i ryggen berättade representanter från LSH och Wikimedia Sverige hur arbetet hade gått till och vilka lärdomar som dragits. Genom att LSH:s bilder har inkluderats i Wikimedia Commons har dessa bland annat kunnat nå en mycket större och internationell publik. Och Wikipedia-användare har varit snabba med att bidra till arbetet; till exempel översatte användare i Frankrike snabbt de texter LSH lagt upp på engelska till franska.

Vilka är tipsen till andra museer som vill sätta igång?

  • Våga prova! Det är inte så mycket som kan hända, utan prova er fram.
  • Ledningen och hela organisationen behöver vara med på tåget.
  • Planera noggrant i början. Bestäm till exempel hur mycket metadata som ska läggas in. Ett råd är att hålla hög nivå på metadata.
  • Börja någonstans, alla steg behöver inte göras på en gång. Börja till exempel med att tillgängliggöra en samling som är väldigt uniform och enklare att hantera.

Hur kan ett första steg se ut?

  • Wikipedias projektsida för GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) är det fritt fram för exempelvis museer att skapa en egen undersida. Via samma sida går det också att fråga andra som jobbar med GLAM på Wikipedia om hjälp.
  • På sidan Samarbete kring innehållspridning finns en slags checklista med punkter som din institution behöver svara JA på för att kunna starta arbetet med att tillgängliggöra material.
  • Titta också närmare på GLAMwikiToolset, ett verktyg som gör det enklare för institutioner att göra digitalt material tillgängligt för fler. Verktyget gör det möjligt att ladda upp stora kvantiteter digitalt material till Wikimedia Commons.

Några saker att tänka på

  • Material som ska in på Wikimedia måste ha fri licens, och varje post behöver en licensmärkning.
  • Bilderna behöver kategoriseras, till exempel "Bilder från Skoklosters slott". LSH valde att börja med väldigt breda kategorier för sitt digitala material, för att så många som möjligt ska kunna hitta bilderna.
  • En viss mängd metadata krävs för tillgängliggörandet av bilderna.


Läs mer om LSH:s projekt på Wikimedia Commons eller i denna blogg .

Moa Ranung

Posted on

b2ap3_thumbnail_5star-steps.png5 star deployment scheme for Open Data. LATC. CC:0.

 

The growing amount of open linkable cultural heritage data gives us a huge opportunity to give meaning to formerly isolated information. The Nordic countries share a lot of common history of which only a part has been told. By supporting the cultural heritage institutions in their aim to climb the five star ladder we can unleash more data, pave the way for stories to cross national boarders and connect in a context of deeper and wider meaning.

Last year Digisam arranged a conference in Malmö (Sweden), in collaboration with our Nordic partners, with the title “Open cultural heritage data in the Nordic countries”.

The cooperation continues and in October the National Archives of Norway invites you to the conference “Aim for the stars”. The presentations will be held in English or Nordic languages. Follow this link for information about the programme and how to register.

Rolf Källman

Tagged in: länkad öppen data

Posted on

b2ap3_thumbnail_11307100356_f969339214_z.jpg

Image taken from page 30 of 'Illustrated Poems and Songs for Young People. Edited by mrs. Sale Barker', 1885. The British Library. No known copyright restrictions.

Europeana vill ha din hjälp att göra nätverket så demokratiskt och representativt som möjligt. Under sommaren utkom Europeanas strategi för åren 2015-2020 och rekommendationer som handlar om hur arbetet bör drivas. Rekommendationerna lyfter bland annat hur styrningsstrukturen bör revideras och hur fler representanter från olika nivåer bör tas in för ökad demokrati i nätverket.

Genom att fylla i en enkät kan du tycka till om rekommendationerna och påverka hur det framtida nätverket kommer att se ut. Sista svarsdag är den 24 augusti. Enkäten hittar du här.

Moa Ranung

Tagged in: EU-nätverk Europeana

b2ap3_thumbnail_2178286587_fc15165e3a_z.jpg

Road cut into the barren hills which lead into Emmett, Idaho. July 1941. Photographer Lee Russell. The Library of Congress. No known copyright restrictions.

I dagsläget finns inga specifika rutiner och processer för långtidsbevarande av digitalt material i kulturarvssektorn. Behovet av sådana rutiner och processer är däremot stort, särskilt eftersom mängden digital kulturarvsinformation ständigt ökar.

I EU-projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) utvecklar man just nu en roadmap för digitalt bevarande, för att komma framåt i frågorna. Denna roadmap tar upp en rad aspekter att resonera kring och ta ställning till för alla kulturarvsinstitutioner som har, eller har för avsikt att ta fram, egna planer för digitalt bevarande.

Du har nu möjlighet att tycka till om den senaste versionen av roadmapen, så att slutversionen kan överensstämma så bra som möjligt med de prioriteringar som kulturarvsinstitutionerna har. Detta gör du genom att svara på en kortare enkät med frågor av slaget: Hur viktigt är det att frågor om samverkan, ledarskap och styrning tas upp, utöver mer tekniska aspekter? Hur viktigt är det att rättighetsfrågor tas upp vid råd kring framtida bevarandeplaner? Hur viktigt är det att råd ges kring utbildning/träning inom digitalt bevarande?

Sista datum att tycka till är den 31 augusti och du kan göra det här.

Digisam deltar i