DISKA

‘Confessions’ – Collection of National Media Museum/The Royal Photographic society. Inga kända copyrightrestriktioner.

Digisam hade under år 2013 stöd av Vinnova för att tillsammans med KTH/CSC-skolan arbeta med projektet Digitala Semantiska Kulturarvsauktoriteter – DISKA. Projektets mål var att inventera listor/förteckningar av referenskaraktär på de centrala kulturarvsmyndigheterna, omarbeta ett strategiskt urval sådana resurser till RDF och publicera dem som länkbar öppen data. Se publiceringen här.

Skärmdump från DISKA-sidan hos KTH

Arbetet har rapporterats löpande i bloggposter som finns att läsa här.

Information om projektet finns även hos anslagsgivaren Vinnova

Mer om DISKA-projektet finns också publicerat på epractice.eu.