Digitaliseringsprocessen innehåller många steg – alltifrån planering, genomförande till bevarande. Här kan du fördjupa dig i vissa centrala steg.