Aktörerna som ingår i Digisam:

 • Arbetets museum
 • Arkitektur- och designcentrum
 • Forum för levande historia
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Kungliga biblioteket
 • Moderna museet
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Nordiska museet
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Skansen
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens konstråd
 • Statens Kulturråd
 • Statens maritima museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Svenska filminstitutet
 • Tekniska museet