David Ståhlberg, huvudtalar på årets Digisamdag. Foto: Nicklas Brunzell

Den 1 december är det dags för Digisamdagen 2020, en dag med inspiration, lärande och nätverkande för dig som jobbar med och brinner för ett digitalt kulturarv.

Årets huvudföreläsare

Årets huvudföreläsare är David Ståhlberg. David har lång erfarenhet av att jobba med digitalisering och har bland annat haft ledande roller på Google och Procter och Gamble. På årets Digisamdag kommer David prata om den föränderliga och komplexa värld vi lever i och vilket betydelse kvalitativ data och användarens beteende har för samhällets utveckling.

Presentation av användbara leveranser från Digisam

Dessutom kommer vi få en presentation över det arbete som skett inom Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande. Under 2019 och 2020 har tre arbetsgrupper jobbat med att ta fram användbara leveranser som ska hjälpa oss inom kulturarvssektorn i arbetet med att digitalisera kulturarvet.

Anmälan

  • När: 1 december 9:00-12:30 (teknikgenomgång vid 8:50)
  • Var: digitalt via Zoom (lösenord kommer krävas)
  • Anmäl: mejla digisam@raa.se senast den 24 november.

Program

8:50 Teknikgenomgång

9:00 Välkomna till Digisamdagen 2020

9:10 Årets huvudföreläsare: David Ståhlberg

10:30 Paus

10:40 Digiala samtal: gruppdiskussioner i mindre digitala grupprum

11:10 Samverkan inom Digisam: om de leveranser som kommer ut i början av 2021

12:15 Summering av dagen

12:30 Tack för årets Digisamdag

Kostnadsfritt evenemang

Digisamdagen vänder sig i första hand till dig som jobbar på någon av Digisams 22 medverkande institutioner, men då årets Digisamdag kommer ske digitalt så välkomnar vi även dig som jobbar med liknande frågor någon annanstans.

Varmt välkomna!