Debattartikel: digitalisera kulturarvet för demokratins skull

Bild: CC0

Det krävs krafttag för att digitalisera kulturarvet och den samhällsviktiga information som förvaltas vid våra arkiv, bibliotek och museer och göra det användbart för alla medborgare, skriver styrgruppen för Digisam i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Alla, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av det kulturarv som format och formar vår samtid.Det är ytterst en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning och innovation och att rädda samhällsviktig information som riskerar att förloras för alltid, enligt Digisams styrgrupp.

Debattartikeln av Digisams styrgrupp, Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Ann Follin, överintendent, Statens museer för världskultur, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Joakim Malmström, överintendent, Naturhistoriska riksmuseet och Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, är ett led i en större satsning på att synliggöra värdet det digitala kulturarvet.

Här kan du läsa debattartikeln i Dagens Nyheter.

Text: Karolina Gerdin