Det här kan vi vänta oss av Open GLAM nu!

Open GLAM nu! är en webinarieserie om öppna data som vänder sig till museer, bibliotek och arkiv. Bakom initiativet, som pågår fram till jul, står Riksantikvarieämbetet. Vi på Digisam blev nyfikna på föreläsningsserien och stämde träff med Riksantikvarieämbetets Larissa Borck för att få veta mer.

Larissa, kan du berätta lite kort om vad vi som deltagare kommer att få ta del av under föreläsningsserien?

Larissa Borck driver webinarieserien Open GLAM nu. Foto: Christine Biegler (CC BY)

– Den här webinarieserien ska fokusera på hur kulturarvsinstitutioner kan göra för att öppna sina samlingar genom digitala arbetssätt. ”Open GLAM” – en engelsk förkortning för gallerier, bibliotek, arkiv, museer – är en internationell rörelse som arbetar för att öppna och tillgängliggör kulturarvsdata. Vi erbjuder här en plattform där museipersonal och anställda i olika kulturarvsinstitutioner kan lära sig om digital öppenhet, hur vi kan förbättra våra existerande data och arbeta tillsammans med andra samarbetspartners.

Vi har ordnat webinarieserien speciellt för de små institutioner som saknar budget för att delta i internationella konferenser eller seminarier. Här har de en chans att prata och diskutera frågor kring öppna kulturarvsdata med båda svenska och internationella gäster – kostnadsfritt.

Det är många spännande föreläsare som deltar – kan du redan nu berätta något om vad de kommer prata om?

– Absolut, vi är jätteglada att så många ska presentera sina projekt och tanker i ”Open GLAM nu” och dela sin kunskap med oss. Jag tror att den viktigaste aspekten av serien är att digital öppenhet i museer och kulturarvsinstitutioner är en process. Det finns liknande problem i både stora och små institutioner, men med olika möjligheter. Även en liten samling, med öppna licenser och bra datakvalitet, kan bli en viktig del i att nå nya målgrupper och sprida museers kunskap i hela världen. Det är vad vi ska koncentrera oss på i mötet ”Let’s talk data” där vi pratar med Nationalmuseums Karin Glasemann och Jamtlis Bengt Nordqvist om hur öppna data är utgångspunkt för open GLAM-verksamheten.

En annan avgörande aspekt är att arbeta ihop med andra grupper med digitala arbetssätt. Tim Sherratt, en hacker och historiker från Canberra University, ska presentera sitt arbete med hackning av öppna kulturarvsdata. Jane Alexander från Cleveland Art Museum ska dela med sig av hur hennes institution motiverar publiken att använda museets data.

Öppna licenser är grundläggande för att andra ska kunna skapa nya produkter, upplevelser och projekt med kulturarvsdata. Därför ser jag också fram emot att träffa Digisams Sofia Kullman, Douglas McCarthy från Europeana och Riitta Ojanperä från Finnish National Gallery som pratar om erfarenheter och fördelar av öppna licenser och upphovsrätt.

Behöver man ha några särskilda förkunskaper för att kunna delta?

– Nej, absolut inte. Vi börjar med teman som är till hjälp om din institution är på väg att digitalisera sina samlingar eller vill jobba på sina digitala data. Senare i webinarieserien ska vi också prata om ämnen som hjälper dig att nå nya målgrupper och bli öppnare som institution med digitala arbetssätt.

Hur funkar det här med webinarie?

– En stor fördel med att delta i ett webinarium är att alla kan delta från sina skrivbord. De som har anmält sig får en länk till ett virtuellt mötesrum där man kan lyssna till talare, titta på presentationer och ställa frågor. Allt du behöver är en dator med internetkoppling och en webbläsare.

Och hur gör man om man vill delta?

– Det är enkelt: Titta på programmet, välj ut ett eller flera webinarietillfällen som du vill delta i och skriva ett mejl till larissa.borck@raa.se.

Första seminarietillfället är den 23 oktober, sedan rullar det på med ytterligare åtta tillfällen fram till jul.

Mer information och program.

Karin Nilsson om vikten av att kulturarvet blir tillgängligt för alla

Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.

Digisam stämde träff med Karin Nilsson på Statens historiska museer för att prata om Digisams hjärtefrågor: ett digitalt och tillgängligt kulturarv – och vad som krävs för att nå dit.

Karin Nilsson är avdelningschef för Kommunikation och digitalisering på Statens historiska museer, ett uppdrag som spänner över områden som digitalisering, IT, digitala samlingar, projektsamordning, utställningsteknik, telefoni, social media, webb till det övergripande ansvaret för museibutikerna. Och inte nog med det – det rör sig om totalt sex museer – som publikt ska vara sina egna varumärken, men organisatoriskt är en myndighet.

Tillgängligheten är grunden

Digisams huvuduppdrag är att genom digitaliseringen göra kulturarvet tillgängligt. När jag frågar Karin hur hon själv skulle beskriva tillgängligt kulturarv så drar hon likheter med Maslows behovstrappa:

– Tillgängligheten är själva grunden – det är vår sektors motsvarighet till grundläggande behov som att sova och äta.

Men är kulturarvet tillgängligt idag?

– Nej!

Så vad behöver vi göra för att komma dit?

– Vi måste prata mer om vad kulturarvet innebär. Kulturarvet är något grundläggande för att människor ska känna samhörighet, empati och delaktighet. Och det är viktigt att alla människor kan göra det, oavsett vart i landet man bor, vilket funktionshinder man har eller vilket språk man talar.

Statens historiska museer är en del av Digisam – hur tror du man genom Digisam ska jobba för att nå dit?

– Det viktigaste är att man tror på samverkan och vill vara med. Här anser jag att Digisams samtliga generaldirektörer måste prioritera samverkan inom Digisam för att vi verkligen ska lyckas. Om alla gjorde det skulle vi komma jättelångt.

Kanske en provokativ fråga: men om vi då gör det tillgängligt – exempelvis att det finns på Internet – behövs då det fysiska museet?

– Absolut! Det fysiska och det digitala är två parallella linjer där båda behövs då de delvis fyller olika syften. Museibesöket är en kollektiv upplevelse. Digitalt använder man sig främst av oss för den kunskap vi har. Det ena utesluter inte det andra och genom att besöka oss kan man vilja gå till en större fördjupning vilket man kan digitalt, och även tvärt om, genom att tagit del av oss digitalt vill man kanske se föremålet i verkligheten.

Hur ser du då på att det digitala flyttar in i det fysiska museet?

– Vi på Statens historiska museer har valt att endast jobba med digitalisering på det fysiska museet om det ger ett till lager av vekligheten. Man bör vara vaksam och fundera på varför man just ska använda en digital teknik. Om den fysiska världen är tillräcklig så finns det ingen anledning. Men om det tillför något mer, så finns det goda skäl.

Utställning om förintelsen genom artificiell intelligens

Just nu finns Speaking memories att se på Historiska museet: en utställning om förintelsen där man genom AI-teknik kan ta del av överlevandes historier från koncentrationslägren. Shoah foundation i Los Angels har samlat in berättelser och skapat ett arkiv som de sedan hanterat med en frågebank med tusentals frågor, som genom AI-tekniken innebär att man som besökare kan ställa frågor om två överlevandes liv och upplevelser av förintelsen, men även tiden efter. Karin ser Speaking memories som när digitaliseringens möjligheter tillför det där extra lagret genom att man får möjlighet att känna en närvaro som inte annars skulle vara möjligt. Responsen från besökarna har varit god:

– Utställningens rumsliga uttryck och möjligheten att ställa frågor har vid flera tillfällen gjort att helt okända människor har börjat prata med varandra. De delar med sig av sina upplevelser av förintelsen. Det visar vilken roll ett museum kan ha som en arena för samtal.

En avslutande efterlysning

Innan jag beger mig hemåt frågar jag Karin om det är något ytterligare hon vill lyfta. Efter en kort fundering passar hon på att i sann Digisam anda söka samarbete:

– Statens historiska museum har genom sammanslagningen som skedde 1 januari 2018 bytt samlingsförvaltningssystem, vilket betyder att vi måste göra om och då vill vi självklart göra bättre. Finns det någon annan institution som är i samma sits? Då vill vi jättegärna prata med er – för kunskapsutbyte och kompetensutveckling.

Så finns det någon där ute som är eller har varit där Karin är kring förvaltningssystem? Kontakta henne gärna på karin.nilsson@shm.se

Och är du nyfiken på utställningen Speaking memories så visas den fram till december 2019.

Text: Mikael Weikvist

Dags för höstens första Digisamfika

Från boken St Nicholas (1873), författare Mary Mepes Dodge (no known copyright restrictions)

Efter ett litet sommarlov så förbereder sig Digisamfikat nu för en ny termin och välkomnar alla till höstens första fika fredag den 27 september. Som vanligt träffas vi vid Espresso House Hötorget (Konserthuset, ingång från Kungsgatan) mellan 8:00-9:00.

Digisamfikat är tillfället för dig som vill träffa andra som är intresserade av kulturarv och digitalisering. Sista fredagen varje månad!

Öppet kulturarv

Nästan femtio deltagare samlades hos Riksarkivet den 3 september för att ta del av seminariet Öppet kulturarv. Seminariet handlade om öppna data, det vill säga data och information som är tillgänglig och användbar för andra, och vilka förutsättningar som gäller inom kulturarvsområdet.

Arrangör för seminariet var Riksarkivet och Digisam. Deltagarna kom från flera av Digisams 22 medverkande organisationer men även från flera regionala aktörer, där alla hade det gemensamma intresset att tillgängliggöra kulturarvet.

Fyra föreläsare, fyra perspektiv

Seminariet inleddes med Kristine Ulander från DIGG. DIGG, som på dagen fyllde ett år, är den myndighet som idag har det nationella ansvaret för öppna data. Kristine berättade dels om myndighetens uppdrag och hur de stödjer öppna data och öppen innovation.

Björn Hagström, digital strateg och konsult, tog sedan vid och visade på vad man kan göra med öppna data genom Internet of Things. Internet of Things, ofta förkortad som IoF, innebär en fysisk sak som har en koppling till en mängd data.

Axel Pettersson från Wikimedia berättade hur Wikidata fungerar och hur Wikipedia är uppbyggd. Vidare gick han igenom flertalet av de olika licenser som finns för fotografi och vad man bör tänka på för att informationen om verken ska vara tillgängliga. Dessutom påpekade han vikten av persistenta identifierare, det vill säga att ett objekt får en märkning så att den kan kopplas samman med annan information, vilket är en förutsättning för att man ska kunna bygga digitala tjänster såsom exempelvis Wikipedia.

Slutligen tog Sofia Kullman vid. Sofia är jurist på Digisam och berättade om det nya DSM-direktivet, det vill säga EU-direktivet om upphovsrätt. Direktivet planeras att implementeras i svensk lag under juni 2021. I nuläget är det svårt att exakt säga hur direktivet kommer påverka tillgången till digitala verk, men en spaning från Sofias håll är att de mest omdebatterade delarna antagligen inte kommer att påverka öppna data så mycket. Däremot finns det en del mindre omtalade bestämmelser som eventuellt skulle kunna innebära problem.

Öppnar upp för fler träffar

Under dagen diskuterades även vilka särskilda förutsättningar som gäller inom kulturarvsområdet och hur vi gemensamt kan jobba med frågor kring öppna data. En vilja att gemensamt ta del av varandras erfarenheter lyftes på flera håll – så förhoppningsvis kommer vi framöver se seminariet som ett startskott för ett fördjupat samarbete inom området.

Vill du veta mer vad som händer på området framöver, tveka inte att kontakta digisam@raa.se eller jens.kling@ra.se.

Text: Mikael Weikvist

Juridiska rådet stödjer Digisams medverkande

Det Juridiska rådet fungerar som ett stöd till Digisams medverkande i juridiska frågor. För ett år sedan startades samverkansområdet och idag är elva av Digisams medverkande representerade.

Sofia Kullman är sammankallande och ser en styrka i att många engagerar sig:

Digisams jurist Sofia Kullman
Foto: Mikael Weikvist (CC BY)

– Totalt har vi 13 representanter. Jag ser gärna att många deltar, det finns en styrka i att dels majoriteten av de medverkande är med, men även att vi har representanter från flera olika områden.

Rådet jobbar främst med att ta fram vägledningar i juridiska frågor som berör kulturarvet när det kommer till digitalisering. Framförallt arbetar man med frågor kring upphovsrätten, men tanken är att fånga upp fler juridiska aspekter kring digitaliseringsfrågorna.

– Vi ska vara ett stöd för Digisams medverkande, men det arbete vi gör ska även komma andra institutioner inom kulturarvsområdet till nytta. Vi kan dock inte svara på enskilda frågor, utan jobbar med att ta fram vägledningar.

Träffas fyra gånger per år

Två gånger under våren och två gånger under hösten träffas rådet, där Catharina Sojde från Riksantikvarieämbetet är rådets ordförande. Mötena är förlagda till Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm, men möjlighet finns att närvara genom videosamtal och Skype.

Behöver man då vara jurist för att delta?

– Nej, det viktigaste är att man är intresserad. Man kan också vara flera från varje organisation. Vi strävar efter att ha deltagare från olika delar av sektorn, det vill säga såväl stiftelser som myndigheter, från musei-, biblioteks- och arkivsektorn, men det kan även vara aktuellt med deltagare från olika avdelningar inom de större myndigheterna, säger Sofia Kullman.

Vill du delta i det Juridiska rådet? Eller veta mer kring vad arbetet innebär, tveka i så fall inte med att kontakta Sofia Kullman på sofia.kullman@raa.se. Höstens första möte är den 13 september.

Text: Mikael Weikvist

Ny lag om tillgänglighet på offentliga webbplatser

Den 23 september börjar den nya lagen om tillgänglighet på offentliga webbplatser att gälla. Lagen innebär  att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller på sin webbplats ska vara tillgänglig, det vill säga att ingen på grund av funktionsnedsättning ska hindras från att ta till sig informationen. Rent praktiskt innebär det bland annat att texter ska vara lätta att läsa och förstå och att det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

Har du en ny webbplats, vilket enligt lagen betyder att den offentliggjorde 23 september 2018 eller senare, behöver du vara på tårna då du omfattas av lagen redan 23 september 2019. För dig som har en äldre webbplats börjar du omfattas av lagen 23 september 2020.

Läs mer om vad lagen innebär.

Bra information för dig som är ansvarig för en webbplats.

Text: Mikael Weikvist

Musikverket och Nordiska museet tillsammans på Wikimania

Nordiska museet, Musikverket och Stockholms kvinnohistoriska samarbetade under årets Wikimania.
Foto: Sandra Åhman, Stockholms kvinnohistoriska (CC BY)

I mitten av augusti anordnades den internationella konferensen Wikimania i Stockholm. Digisam var representerade av bland annat Nordiska museet och Musikverket som hade gått in som samarbetspartners till konferensen. I juni kunde du på bloggen läsa om deras förhoppningar – nu knappt två veckor efter konferensen är vi nyfikna på hur det gick.

Och för att ta reda på det stämde vi på Digisam återigen träff med Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet och Emma Emanuelsson, kommunikatör på Musikverket.

Aron – vilka är dina upplevelser av Wikimania 2019?

Jag deltog under lördagens konferensdag och det som inspirerade mest var den otroliga bredden på de projekt som presenterades. Jämfört med de konferenser och seminarier jag brukar delta i var det också påfallande fler deltagare från det globala syd. Wikipediagemenskapen är jämförelsevis global och där har vi i museisektorn mycket att lära oss.

Emma – Musikverket och Nordiska museet anordnade tillsammans med Stockholms kvinnohistoriska två skrivstugor med syfte att producerade nya artiklar till Wikipedia. Hur gick det?

Alla deltagare hade ett enormt engagemang men de flesta hade inte så stora förkunskaper om Wikipedia eller vårt källmaterial. De kom för att de ville lära sig, men framför allt öka antalet artiklar om kvinnor. Det faktum att så stor andel av deltagarna inte tidigare hade redigerat Wiki-artiklar tyder nog på att intresset för jämställdhet och fri kunskap är stor. Under de två skrivstugorna skapades 15 nya artiklar, 88 redigerade artiklar och mer än 38 000 tillagda tecken.

Och avslutningsfesten som anordnandes på Nordiska museet – får och törs du Aron berätta något om den?

De deltagare jag pratat med verkade mycket nöjda med avslutningen och det är ju svårt att hitta en pampigare lokal än Stora hallen. Och eftersom det var wikipedianer som festade finns det förstås ett fyrtiotal bilder från festen på Wikimedia Commons.

Och för dig som är nyfiken på hur festen var så hittar du bilderna här.

Text: Mikael Weikvist

Vad kan man förvänta sig av seminariet Öppet kulturarv?

Den 3 september anordnar Digisam och Riksarkivet seminariet Öppet kulturarv – en halvdag om Öppna data med fokus på kulturarvsdata. Digisams kommunikatör stämde träff med Jens Kling – initiativtagare till seminariet – för att få ett smakprov på vad man kan förvänta sig.

Öppet Kulturarv låter spännande, vad fick dig att sätta bollen i rullning och ta initiativet till seminariet?

Jens Kling är arkivarie på Riksarkivet och jobbar på Enheten för bild, ljud och elektroniska arkiv. Foto: Emre Olgun, Riksarkivet (CC BY)

– Jag såg helt enkelt ett tomrum och, inte minst för mig personligen, ett behov. Första gången jag var med på ett öppna data-event var 2017, förhållandevis nyligen alltså, då jag deltog som Riksarkivets ”dataexpert” på Hack for Sweden som då hölls i Kista. Jag tyckte det var ett fantastiskt event och blev närapå golvad av all den energi och fantasi som flödade i huset. Efter detta så engagerade jag mig mer och mer i Riksarkivets arbete i frågor om öppna data och det blev efter ett tag uppenbart för mig att vi ”led” lite av att alltid verka i sammanhang där mer dataintensiva aktörer dominerade. Vi blev så oerhört små och de frågor vi behövde lyfta och diskutera fanns inte nödvändigtvis på dagordningen. Här ska jag inte missförstås – jag anser att Riksarkivet och andra kulturarvsaktörer ska ha en plats i de större sammanhangen, Hack for Sweden är en av årets höjdpunkter för mig – men ibland kan det finnas en poäng att angripa en fråga med ”de egna”. Att ses och ställa ”dumma frågor” utan att skämmas och att få vrida och vända på frågeställningarna från vår egen horisont. Jag vet inte säkert, men jag misstänker att det finns fler aktörer som delar mina tankar och kanske även behov. Ur detta föddes idén. Min chef, Annika Tergius, tyckte att vi skulle vända oss till Digisam för att använda en redan etablerad samverkansform och jag är oerhört tacksam för att den finns och kan användas för ändamålet.

Öppna data – vad upplever du skiljer oss inom kulturarvsområdet mot andra sektorer?

– Vid deltagande i öppna data-events, som till exempel större hackatons eller konferenser, har det blivit tydligt att situationen för en kulturarvsmyndighet som till exempel Riksarkivet är väldigt olik den för de flesta ”ordinära” myndigheter. Denna skillnad tydliggörs bäst genom att belysa det faktum att en myndighet som har ett mer specifikt uppdrag, och som inom ramen för det producerar mängder rådata, publicerar just den egna datan medan den absoluta majoriteten, vi talar om minst 99,9 %, av det material som kan komma ifråga för publicering som öppen data från Riksarkivet har sitt ursprung hos andra arkivbildare. När en kulturarvsmyndighet kommer till ett hackaton med sex stycken datamängder publicerade sedan förra årets evenemang, det färskaste innehållande data från 1985, och inget innehållande ”egen data” så kanske de andra myndigheterna under det senaste året dagligen publicerat eller uppdaterat tio datamängder med på minuten färsk data. Eftersom mitt intresse för arbete med öppen data väcktes på hack for Sweden så passar det bra att ta ett exempel därifrån, bland utmaningarna här kan det siktas så högt som att ”rädda miljön” eller ”rädda liv i en krissituation”. Med handen på hjärtat så kanske jag måste erkänna att jag inte tror att Riksarkivets data kan bidra till varken det ena eller andra men att den har andra värden – och det är det vi vill utgå ifrån den 3 september. Det finns all anledning att fortsätta verka i arenor där det är blandat mellan ”vanliga” myndigheter och kulturarvsmyndigheter, men då förutsättningarna skiljer sig så rejält så finns det också anledning att även ses på egen hand.

Vad kan vi förvänta oss av seminariet?

– Nu motiverar ju fyra jätteintressanta föredrag bara i sig närvaro men jag hoppas, och tror, att det är i de mellanliggande diskussionerna som den största nyttan kommer uppstå. Jag ser framför mig att diskussionernas fokusering väger över mot möjligheter, idéer och potentiellt samarbete snarare än att det blir en probleminventering och fokus på svårigheter. Juridiska hinder och övriga stötestenar måste ju, där så är nödvändigt, få utrymme men målsättningen måste vara att vi alla ska gå därifrån med känslan av att detta med öppen data är något kul. Och värdefullt.

Vad kan du säga om de fyra talarna som kommer?

– Det är fyra riktigt vassa talare med varierade teman. Kristine Ulander kommer och berättar om den verksamhet som DIGG bedriver, det blir oerhört intressant att höra hur de startat upp. Från Wikimedia kommer vi få höra om licenser och Wikidata. Jag hade förmånen att närvara på en Wikimedia-ledd workshop om just CC-licenser i samband med Digikult i våras och det var oerhört värdefullt för mig och, tror jag, de andra deltagarna. Jag gick i alla händelser därifrån med väldigt mycket bra i bagaget. Vidare har vi förmånen att få lyssna på Björn Hagström som kommer att prata om ”Öppna data och the Internet of things”, ett oerhört spännande spår. Slutligen kommer Sofia Kullman och pratar om i EU:s nya upphovsrättsdirektiv och vad det kan innebära för oss verkande inom kulturarvsområdet. Jag är väldigt tacksam för att de tillfrågade hade möjligheten att komma, det betyder oerhört mycket.

Slutligen, vad hoppas du att man som deltagare kommer ta med sig efter seminariet?

– Jag hoppas först och främst att deltagarna är nöjda med själva innehållet men att vi alla även går därifrån med en positiv känsla och, kanske lite mer konkret, nyförvärvad eller uppdaterad kunskap nyttig inom området. Kanske kan några nya kontakter knytas och nätverk stärkas och utvidgas.

Öppet kulturarv är ett seminarium om Öppna data som anordnas av Digisam och Riksarkivet och vänder sig till Digisams 22 medverkande verksamheter. Jobbar du på en av dessa och vill lära dig mer om Öppna data – passa på att anmäla dig innan platserna tar slut.

Här hittar du program och hur du gör för att anmäla dig.

Open Data – now what?

Den 16-17 september är det dags för Stockholmsupplagan av Sharing is Caring – en konferensserie om öppna data. Den här gången handlar det om nästa steg: vad händer nu med alla digitala bilder, 3D-modeller och texter som ligger ute, fria för användning?

Arrangör är Nationalmuseum, Statens historiska museer och Riksantikvarieämbetet. Första dagen är förlagd till Nationalmuseum medan Livrustkammaren står som värd dag två. I konferensavgiften ingår luncher och fika, middag den första kvällen, mingel och intressanta samtal med kolleger och visningar av museernas nyöppnade basutställningar.

Programmet är späckat med talare som Loic Tallon, som ledde den digitala omvandlingen på Metropolitan Museum of Art i New York och Jill Cousins från Hunt Museum och tidigare Europeana.

Här kan du se hela programmet och anmäla dig.