Konferens om digitalisering av naturhistoriska samlingar

b2ap3_thumbnail_8369326545_3ec227a141_z.jpg

I landets naturhistoriska samlingar finns en fantastisk potential för forskning och kunskap. Men det är en potential som kräver digitalisering för att frigöras. Just nu pågår förberedelser för en ansökan om medel för att massdigitalisera de omfattande samlingar av herbarieark och insekter som finns på naturhistoriska museer och institutioner i landet.

b2ap3_thumbnail_8369326545_3ec227a141_z.jpg

Foto: Inger Ekström, Lunds universitet  CC-BY-ND

Den 9 januari har du chansen att på en konferens på Naturhistoriska riksmuseet höra mer om utmaningar, metoder och erfarenheter från Finland, Nederländerna samt om den provdigitalisering som gjorts inom ramen för förberedelserna inför ansökan om finansiering.

Arrangörer är GBIF-Sweden i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och Digisam.

GBIF är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla via en portal.   

Sverige är sedan 2001 medlemmar i GBIF efter regeringsbeslut. Den svenska GBIF-noden är förlagd till Naturhistoriska riksmuseet.

information och anmälan (pdf)

Rolf Källman

Statistik – en hjälpande hand för att öka tillgång till, användning och bevarande av digitalt kulturarv.

b2ap3_thumbnail_e76831641c_20131030-135423_1.jpg

För två veckor sedan skickade projektet ENUMERATE ut en enkät om digitalisering till tusentals europiska kulturarvsinstitutioner. Målet är att samla in data om olika aspekter på digitalisering av vårt gemensamma kulturarv. Med en väl underbyggd kunskap om hur det ser ut på Europas kulturarvsinstitutioner kan vi tillsammans driva och utveckla arbetet med en ökad tillgång, bevarande och användning av digital kulturarvsinformation.

 b2ap3_thumbnail_e76831641c_20131030-135423_1.jpg

The ENUMERATE Consortium

I Sverige har enkäten gått ut till 470 myndigheter, institutioner och andra verksamheter som förvaltar kulturarvsinformation. Ju fler som svarar på projektets enkät, desto större är möjligheterna att dra slutsatser som behövs för att driva digitaliseringsfrågorna på nationell och europeisk nivå.

ENUMERATE gick i dagarna också ut med ett öppet upprop till alla europeiska kulturarvsinstitutioner att svara på enkäten. Så om ni inte tillhör de som en direkt inbjudan, varmt välkomna att delta i arbetet att skapa ett bra statistiskt underlag för att driva det gemensamma arbetet med digitalt kulturarv. Enkäten hittar ni här.

Rolf

DISKA-projektet efter inventeringen

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Nu har inventeringen av de 24 medverkande myndigheterna genomförts och DISKA-projektet går in i en ny fas. Inventeringen gick ut på att undersöka vilka parallella register som finns på de olika institutionerna. Alltså register som inte är över själva samlingarna utan mer av referensart som skulle kunna fungera som auktoritetslistor. Nu har alltså projektet gått in i ett nytt stadium och en expertgrupp med representanter från alla delar inom kulturarvssektorn har diskuterat fram ett första urval. Parallellt håller ett verktyg på att utvecklas på KTH för att kunna användas för att omvandla dessa register till RDF-format, vilket gör det möjligt att länka dem som öppen data.

Inventeringen resulterade i 122 register, ytterligare fyra register har tillkommit senare. De flesta myndigheterna presenterade fyra register eller färre, några mellan 10 och 15 register och en myndighet presenterade 23 register. Drygt hälften är helt analoga eller delvis analoga, resten är digitala. Se hela listan här (Word-fil, uppdaterad 19 augusti). Expertgruppen har nu gjort ett första urval som vi ska gå vidare med och vi håller på att undersöka de tekniska möjligheterna för dem. Gemensamt för de utvalda registren är att de alla är över personnamn, att de är digitala i någon form och att de kompletterar varandra för att täcka så stor del av kulturarvssektorn som möjligt. Kontaktpersonerna för de aktuella registren på respektive myndighet är kontaktade. Tyvärr finns inte möjlighet att bearbeta alla register inom detta projekt, däremot har vi nu samlat in vad som finns på de olika institutionerna och har en bättre överblick för eventuella framtida projekt. I och med att de utvalda registren blir publicerade kommer det också finnas möjlighet för fler institutioner att använda och länka till dessa öppna resurser. 

 

b2ap3_thumbnail_6942860334_201d972b5d_c.jpg

Dishwashing 1951
Mennonite Board of Missions. Photographs. Illinois, Eureka, Home for the Aged, 1950-1956.
No known copyright restrictions 

 

Vi kommer att presentera det slutliga resultatet och de dokument som rör projektet här på Digisams hemsida, vilket kommer att ske löpande. Vi börjar med en övergripande lista på inventeringens resultat och vilka register som finns på de olika myndigheterna. DISKA-projektet ska vara avslutat till årsskiftet 2014.  

Delrapport till VINNOVA 2013-05-30 (pdf-fil)

Jag vill även passa på att tacka för den kunskap, det engagemang och vänliga mottagande jag fått i samband med mina besök, utan vilket det inte hade varit möjligt att genomföra projektet. 

Med önskan om en trevlig sommar!

/Helena Lundin

Seminarium om CIDOC CRM med Stephen Stead

b2ap3_thumbnail_Stephen_Stead.jpg

 

Det finns fortfarande platser kvar. Anmälan senast den 29 maj.

Missa inte chansen att höra Stephen Stead berätta om CIDOC CRM på ett öppet seminarium kl 9-12 den 4 juni i Riksarkivets föreläsningssal. Lokalen rymmer 70 personer så det är ”först till kvarn” som gäller.

Här finns abstract för seminariet: The CIDOC Conceptual Reference Model – A Standard for Knowledge Sharing

Anmälan till rolf.kallman@riksarkivet.se

Varmt välkomna!

 

b2ap3_thumbnail_Stephen_Stead.jpg

Linked Open Nordic Heritage

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Over the years that I have worked with digital cultural heritage information, I have had the privilege to meet Nordic colleagues in a variety of contexts. On those occasions, it did not take long before we started to talk about how much we would gain from collaborating on a variety of issues. However, despite numerous attempts, we have not really managed to establish a sustainable collaboration.

The past year the discussions have taken a more concrete form, and the topic was raised on how we could go forward and establish a platform for Nordic collaboration.

Our discussion followed two main tracks. Firstly it would benefit the the Nordic countries as well as the European community if we collaborate and put the focus on issues that are relevant from a Nordic perspective., And secondly, we have a shared history with a heritage that is connected across the borders, which have changed many times throughout history.

 

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Ant Simons during a workshop

 

When we at Digisam in the autumn of 2012 got the opportunity to arrange a conference under the Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers, we gathered a group of Nordic colleagues to discuss the theme of the conference and how we could make it a launching pad for concrete Nordic cooperation. The theme, linked open cultural data in the Nordic countries, was an easy decision. The Semantic Web we have today provides us with the technological tools that allow us to link together cultural information in a complex system, to which everyone can contribute, and which enables linking of objects, documents, images, places, people and events in a way that create meaning and context. The Semantic Web can create knowledge through the many stories that can be told.

With all presentations and meetings from this conference in fresh memory, I am glad that we chosed this theme.

 

b2ap3_thumbnail_Tim-Sherrat_02.jpg 

Tim Sherratt giving his presentation ”A map and some pins”: open data and unlimited horizons. 

 

The Minister of Culture, Lena Adelsohn Liljeroth. said in her speech that she believes strongly in the potential of a Nordic collaboration on digital heritage. She brought up a number of important pre-conditions to achieve the objectives of an open and creative use of digital cultural heritage information: ”It is at the moment when information about our cultural heritage is used that we start to benefit from it. Only then can we see what we get back on our investments. However, this requires that the information is easily accessible and free to use so that the users can become co-creators of our common cultural heritage. ”

 

Lena-Adelsohn-Liljeroth_02.jpg

Lena Adelsohn Liljeroth, Minister of Culture

 

There is a lot that we at Digisam take with us from the days in Malmö for our future work. Personally, I will try to keep as much as possible of the energy that the attendees and speakers brought to the conference. I will also carry with me the conviction that it is the power of information that binds us together. The idea of linked open data seems almost to live it´s own life and is something that we carry with us in our daily work. A good illustration was made by Ingibjörg Steinunn Sverrisdottir in her talk: From being an issue that I had to look for people to talk about it with, the interest for linked open data has increased dramatically only in the past year.

b2ap3_thumbnail_Merete-Sanderhoff.jpg

Our moderator, Merete Sanderhoff

 

I wish to give my sincere thanks to the speakers, the participants, our collaboration partner Media Evolution and Merete Sanderhoff who in an excellent way moderated the conference! You have all helped us to set the direction forward. And to go further, we need your thoughts and ideas about concrete Nordic cooperation. So, tweet, email or contact us by other means. We look forward to hear from you so that we can go forward and together create a platform for Nordic collaboration about our digital Nordic Cultural Heritage.

Rolf Källman