Posted on

b2ap3_thumbnail_cans.jpg
Foto: Matthew Kraus CC-BY-NC

Collections Trust har tagit fram ett stöd för dig som funderar över vilket samlingssystem (Collections Management System - CMS) du ska välja utifrån befintliga behov. http://www.collectionstrust.org.uk/choose-a-cms

Stödet innehåller över 40 kriterier av slaget:
•    Är systemet lokalt baserat eller webbaserat?
•    Vilken hårdvara behövs?
•    Vad kostar systemet att använda?
•    Finns det teknisk support för systemet?
•    Vilka organisationer finns som referenser?
•    Vilka olika standarder och format stödjer systemet?
•    …Med mera!

Det finns möjlighet att titta på ett system i taget eller jämföra flera system. De system som är kompatibla med standarden SPECTRUM är markerade med bokstäverna ”SC”. Man kan också se om systemet erbjuder stöd för alla processer i SPECTRUM eller endast en del av dem. (SPECTRUM-manualen översätts för övrigt just nu till svenska förhållanden genom ett samarbete inlett av Riksantikvarieämbetet och Digisam - läs mer om arbetet här.)

Stödet baseras på de uppdaterade resultaten från Collections Trusts CMS-enkät (2014-2015).

Moa Ranung

Posted on

b2ap3_thumbnail_IMG_0421.JPG

Dan Korn medverkade via Skype. Foto: Catharina Ekdahl, CC:0

Umeå universitetsbibliotek bjöd på en intressant dag om lokalt kulturarv när konferensen "Från by till byte [baj't]" gick av stapeln i torsdags. Medverkande från Västerås stadsbibliotek, länsbiblioteket i Östergötland, Nordkalottens kultur- och forskningscentrum och Eslövs stadsbibliotek delade generöst med sig av sina erfarenheter av digitalisering och marknadsföring av lokala samlingar med små ekonomiska medel.

Dagen inleddes av en Skype-uppkopplad Dan Korn, folklivsforskare, författare och fotograf, bosatt i Manchester som på ett underhållande sätt berättade om sin passion för västgötalitteratur. Efter lunch berättade undertecknad om det juridiska arbete som Digisam samordnar för att ta fram nationella grundvillkor för användning av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial och en vägledning om upphovsrätt och annan lagstiftning.

I samband med eftermiddagens kaffepaus visades Umeå universitetsbiblioteks digitaliseringsutrustning för deltagarna. Vi fick veta att universitetsbiblioteket digitaliserar utifrån fyra olika spår, där avhandlingar är ett av spåren.

b2ap3_thumbnail_IMG_0425_4.jpg

Visning av Umeå Universitetsbiblioteks digitaliseringsutrustning. Foto: Catharina Ekdahl, CC:0.

Konferensen avslutades med Umeå universitetsbiblioteks Christer Karlsson som berättade om betydelsen av att ha en urvalsprocess i digitaliseringsarbetet och vikten av att låta användarna delta och till viss del även styra vad som ska digitaliseras.

Catharina Ekdahl

 

Posted on

b2ap3_thumbnail_HREF_20141003-074235_1.png

Den 6-12 oktober är det dags för Digidels medborgarvecka. Vi har därför hört oss för med Linda Sandberg, nationell projektledare för medborgarveckan, om vad som händer då och på vilket sätt det är relevant för ABM-sektorn. 

Vad vill Digidel och vilken är målgruppen?

Ungefär en miljon svenskar står idag utanför nätet. Nätverket Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Alla som inte känner sig digitalt delaktiga är vår målgrupp.  

Vilka är de viktigaste frågorna framöver?

För att bli delaktig i det svenska samhället måste en också bli digitalt delaktig. Det handlar om att klara av sin vardag, det handlar om demokrati. Att kunna ställa sitt barn i barnomsorgskön och betala sina räkningar, att veta hur en söker jobb och tar del av sina vårdjournaler, men också om att kunna göra sin röst hörd på nätet.

Vad tänker ni om den digitala utvecklingen hos ABM-sektorn?

Det måste byggas bättre tjänster, som är så intuitiva att de kan användas utan att användaren upplever sig vara på internet och arbeta med en digital kanal. Många tjänster är inte anpassade för alla. Vi måste börja tänka för alla på riktigt.

Hur kan ABM-sektorn stödja kampanjen Digidel?

Biblioteken är en av de mest drivande krafterna inom Digidel. De ligger helt klart i framkant. Om arkiv och museer arbetar tätare med biblioteken, eller även andra aktörer inom Digidelnätverket, skulle de kunna lära sig massor och utveckla tillsammans.

Vad händer under medborgarveckan?

Under medborgarveckan kommer 125 olika aktörer göra insatser för digital delaktighet över hela landet. Det är första gången vi kör en medborgarvecka och vårt mål i piloten var att få med oss minst 30 aktörer. Att så många valt att haka på visar på vilken kraft det är i Digidelnätverket och att det behövs insatser för digital delaktighet över hela landet. Under veckan kan vem som helst få lära sig mer om nätet och om e-tjänster. Det kommer bli utbildningar, workshops och events. 

Var går det att följa vad som händer under medborgarveckan?

En kan hålla utkik på Twitter på #Digidel men även kika på vår Facebooksida. Om en är intresserad av vad som händer i närheten av där en bor skulle jag rekommendera att en kollar på listan med aktörer och hör av sig till dem direkt och frågar.

Den 20 oktober är det också nätverksträff i Göteborg. Då har en chans att möta digidelare och ta del av erfarenheterna.

Digidelnätverket stöds ekonomiskt av bland annat .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), regeringen, Folkbildningsrådet och Folkbildningsförbundet.

Tagged in: digital delaktighet

Posted on

b2ap3_thumbnail_digitalexhibitions-homepage_.jpg

Under de senaste åren har jag varit involverad i en internationell arbetsgrupp som inriktar sig på området digitala utställningar. Arbetsgruppen tittar på begrepp och definitioner som rör digitala utställningar, och diskuterar nuvarande praxis och standardisering av lämpliga metadatamodeller för beskrivning av sådana utställningar.

Vad är en digital utställning?

En samling digitala kulturarvsobjekt utgör inte per automatik en digital utställning. Det är bara när objekt är omsorgsfullt utvalda och sammankopplade kring ett tema eller en berättelse som en utställning kan bli till. Med andra ord handlar det, precis som i analoga utställningar, om att skapa ett sammanhang.

I en digital utställning har de traditionella funktionerna för tillgängliggörande av information ändrats. Digitala berättelser kan idag gå bortom fysiska gränser, och involvera en mycket bredare publik, genom de möjligheter som finns på digitala arenor som exempelvis augmented reality och genom tillgång till digital kulturarvsinformation. När olika typer av kulturarvsinformation, som varit splittrade över olika institutioner, kopplas samman via nya tekniker skapas helt nya möjligheter för interaktivitet och lärande. Besökare av digitala utställningar är idag också aktiva användare som kan få en interaktiv upplevelse med hjälp av nya metoder och verktyg.

En preliminär definition – Håller du med?

En preliminär definition av digitala utställningar har tagits fram i arbetsgruppen. Den är följande:

"A Digital Exhibition is based on a clear concept and is well curated. It assembles, interlinks and disseminates digital multimedia objects in order to deliver innovative presentations of a theme, or series of themes, allowing user interaction to a great extent."

Håller du med om definitionen? Läs mer om diskussionerna i arbetsgruppen och hitta verktyg och exempel på digitala utställningar på arbetsgruppens hemsida. Alla kommentarer och synpunkter välkomnas!

Sanja Halling

Digisam deltar i